που δεν μπορούν να στεγάσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς προκρίνονται λύσεις όπως οι οικίσκοι (προκάτ αίθουσες) και η συστέγαση με άλλα σχολεία.

Ωστόσο, πρέπει να περάσουν ακόμη πολλές μέρες έως ότου και οι 88.000 μαθητές καταφέρουν να ξεκινήσουν τα μαθήματα τους, καθώς χιλιάδες οικογένειες δεν ξέρουν ακόμη που θα βρουν προσωρινή στέγη για τους επόμενους μήνες. Όπως δήλωσε και ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης «κάποια σχολεία μπορεί να μην ανοίξουν για μήνες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει παρέμβαση να χτιστούν οικίσκοι ή να γίνουν συστεγάσεις». Με δεδομένο ότι υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα υγειονομικής ασφάλειας για όλους τους κατοίκους και για τα παιδιά η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας αν δεν υπάρχει πλήρης ασφάλεια και υγειονομική των παιδιών μας». Από τις καταγραφές στα σχολικά κτίρια έχει προκύψει ότι έχουν καταστραφεί και τα βιβλία, που είχαν αποθηκευτεί από το καλοκαίρι για να δοθούν στα παιδιά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και συνεπώς τώρα ο αρμόδιος οργανισμός (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) θα κληθεί να προχωρήσει σε χιλιάδες ανατυπώσεις βιβλίων ειδικά για τους μαθητές της Θεσσαλίας.

Ανάγκη υπάρχει και για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας και φόβου.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης τις επόμενες μέρες θα βρεθούν στην περιοχή ειδικά κλιμάκια επιστημόνων προκειμένου να στηρίξουν παιδιά αλλά και γονείς.

Πρόβλημα υπάρχει και με τους φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς τα περισσότερα τμήματα του ιδρύματος δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα, ενώ ταυτόχρονα πολλοί φοιτητές της περιοχής που εισήχθησαν σε άλλα πανεπιστήμια ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα μετεγγραφής σε αντίστοιχα τμήματα του πανεπιστημίου, απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί από το υπουργείο Παιδείας.