Τι έγινε σε νηπιαγωγείο των Πετραλώνων. να αγοράσουν για το σχολείο από δυο χαρτιά υγείας και ένα χαρτί κουζίνας.

Όπως φαίνεται , οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναλώσιμα για το σχολείο και έτσι προκειμένου να έχουν τα απαραίτητα για τα μικρά παιδιά μπήκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση να ζητήσουν βοήθεια από τους γονείς.

Η πράξη αυτή δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σχολείο και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή τα σχολεία να ξεμένουν από αναλώσιμα.

Η ευθύνη βέβαια είναι του δήμου, ο οποίος πρέπει να φροντίζει ώστε να σχολεία να έχουν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.

Οι διευθυντές των σχολείων παραπονιούνται ότι τα κονδύλια, που παίρνουν και τα οποία προορίζονται για τις σχολικές επιτροπές, αρμόδιες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων, είναι μειωμένα.

Έτσι πολλές φορές σχολεία δεν έχουν να αγοράσουν πετρέλαιο, να πληρώσουν ρεύμα, νερό, χαρτί μελάνια και οτιδήποτε χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις, που οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων δίνουν από το δικό τους απόθεμα ή τόσο οι διευθυντές όσο και οι εκπαιδευτικοί αγοράζουν τα άκρως αναγκαία με δικά τους χρήματα. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το νηπιαγωγείο των Πετραλώνων όπου οι υποχρεώσεις του δήμου …μετακύλησαν στους γονείς.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς ασφαλώς και δεν έχουν ευθύνη για τη συγκεκριμένη κατάσταση αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι όταν πρέπει να φροντίσεις τόσο μικρά παιδιά, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν τα αναγκαία για την υγιεινή τους.

Έθνος