: Εγκύκλιο με τις οδηγίες για την απέστειλε το στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.

Η εγκύκλιος:

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ,στοχεύοντας να ενισχύσει τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων ενόψει των ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών και να αναβαθμίσει τιςψηφιακές δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 εξασφάλισε:

  • Tην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία Cisco HELLAS Α.Ε., μετά από νέα δωρεά της εταιρείας στο ελληνικό Δημόσιο.
  • Δωρεάν λογαριασμό ψηφιακής αίθουσας για όλους τους εκπαιδευτικούς.  Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους μαθητές όλων των βαθμίδων στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings. Στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει ανάγκη, βάσει των επιδημιολογικών και επιστημονικών δεδομένων.

Στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει ανάγκη, βάσει των επιδημιολογικών και επιστημονικών δεδομένων.

1. Η δημιουργία της ψηφιακής αίθουσας του κάθε εκπαιδευτικού καθώς και όλη η επικοινωνία που αφορά στα θέματα υποστήριξής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μέσω των υπηρεσιακών λογαριασμών ηλεκτρονικής επικοινωνίας των εκπαιδευτικών (@sch.gr). Τα προσωπικά email των εκπαιδευτικών (gmail, yahoo, hotmail, κλπ) αποκλείονται από τη συγκεκριμένη χρήση.

Επομένως, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί :

Να επιβεβαιώσουν τον ενεργό λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://webmail.sch.gr), χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία εισόδου στο @sch.gr

να ελέγξουν (σε συνεργασία με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν) ότι ο λογαριασμός αυτός έχει επικαιροποιηθεί στην προσωπική τους καρτέλα του MySchool.

2. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει δωρεάν λογισμικό Webex Meetings (free account) ή Webex Teams με το υπηρεσιακό του email (@sch.gr) καλείται να το απεγκαταστήσει, ώστε να διασφαλιστεί η δωρεάν απρόσκοπτη χρήση του μέσω του επίσημου λογαριασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Παρακαλούμε να προβείτε σε άμεση ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.

Οι οδηγίες απεγκατάστασης επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Περαιτέρω οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της πλατφόρμας θα αποσταλούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».