Τι ορίζει η διάταξη αναφορικά με τους μαθητές που δεν υπολογίζεται ο βαθμός της β’ ξένης γλώσσας στον μέσο όρο.

Δείτε αναλυτικά:

Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα, δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

Τα παραπάνω ορίζονται σε διάταξη του νόμου 4452/2017. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται για πρώτη φορά η απαλλαγή από την εξέταση ή η μη προσμέτρηση του βαθμού της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας των μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.