Πολλοί είναι οι συνταξιούχοι που θα λάβουν τους στο πλαίσιο της αύξησης του 7,75% που θα δοθεί τέλη Ιανουαρίου με τις συντάξεις Φεβρουαρίου στους δικαιούχους.

Δείτε  παραδείγματα για να γίνει κατανοητός ο :

Α. Διπλές αυξήσεις στις συντάξεις τον Ιανουάριο

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 660 ευρώ τότε θα λάβει αύξηση 93 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 46,5 ευρώ+ τη μηνιαία αύξηση των 46,6 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 700 ευρώ τότε θα πάρει αύξηση 108 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 54 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 54 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 800 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 124 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 62 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 62 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 900 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 140 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 70 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 70 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.000 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 155 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 77,5 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 77,5 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.100 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 170,6 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 85,3 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 85,3 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.200 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 186 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 93 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 93 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.300 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 202 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 101 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 101 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.400 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 217 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 108,5 ευρώ + τη μηνιαία αύξηση των 108,5 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 232 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη μηνιαία αύξηση των 116 ευρώ +τη μηνιαία αύξηση των 116 ευρώ

Β. Οι αυξήσεις στις συντάξεις από τον Φεβρουάριο και μετά

Ωστόσο οι αυξήσεις στις συντάξεις από τον Φεβρουάριο και μετά δεν θα είναι διπλές και θα διαμορφώνονται ως εξής:

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 660 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 46,5 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 700 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 54 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 800 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 62 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 900 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 70 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.000 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση 77,5 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.100 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 85,3 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.200 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 93 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.300 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 101 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.400 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 108,5 ευρώ

Εάν η κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου είναι 1.500 ευρώ τότε η μηνιαία αύξηση θα είναι 116 ευρώ

Οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα δουν αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2023

Οι πολίτες που θα δουν αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2023 στις συντάξεις τους είναι οι εξής:

Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις την 31η Δεκεμβρίου 2022 που έχουν απονεμηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (αίτηση πριν από 13 Μαΐου του 2016):
και έχουν επανυπολογιστεί (παλαιές συντάξεις).

και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους.
και δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, δηλαδή οι συντάξεις του π. ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί.

Οι καταβαλλόμενες από τις 13 Μαΐου 2016 και έπειτα, που υπολογίζονται με βάση το νόμο Κατρούγκαλου και με έναρξη καταβολής έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Συντάξεις που θα απονεμηθούν από τη 1η Ιανουαρίου 2023, αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής τους, ανατρέχει με βάση τη νομοθεσία, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, καταλαμβάνονται από τις αυξήσεις, για μηνιαίες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2023 και έπειτα.

Επίσης επισημαίνεται πως για το θέμα των αυξήσεων στις συντάξεις είχε μιλήσει πρόσφατα και ο εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είχε πει «Για να καταλάβει κάποιος συνταξιούχος εάν έχει ή δεν έχει προσωπική διαφορά, θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Υπάρχει μια ηλεκτρονική υπηρεσία που λέγεται “εκτύπωση μηνιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος συνταξιούχου”. Εκεί μπαίνει ο κάθε συνταξιούχος με τους κωδικούς taxisnet και βλέπει στο έντυπο που βγαίνει- που εκτυπώνεται- εάν έχει προσωπική διαφορά ή όχι» συμπλήρωσε και εξήγησε πως «εάν η προσωπική του διαφορά είναι μεγάλη, τότε δεν θα δει στη τσέπη του αύξηση 7, 75%. Εάν δει μικρή προσωπική διαφορά της τάξεως των 10, 20,30 ευρώ τότε θα δει αυξήσεις τέλη Ιανουαρίου στις τσέπες του»