: Συγχενεύονται τα ; Τι αναφέρει ο πρόεδρος της Associaton des Professeurs de francais APF Κωσταντίνος Μυταλούλης μετά από συναντήσεις με φορείς πολιτικούς και εκπαιδευτικούς. Δείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο τι σχεδιάζεται.

Επιμέλεια 

Στις μέχρι τώρα συναντήσεις του Συνδέσμου με εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς, διαφαίνεται ως ειλημμένη η απόφαση συγχώνευσης τμημάτων ΑΕΙ όπως τα τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Γερμανικής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αφορά και την Αγγλική φιλολογία.

Ωστόστο αυτό που προκύπτει από μία τέτοια εξέλιξη, είναι μία σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων. Ενδιαφέρον θα έχει επίσης το τι σημαίνει για το αριθμό για το κάθε πανεπιστήμιο ξενόγλωσσης φιλολογίας.

Οι φοιτητές θα δηλώνουν μία κατεύθυνση στο πρώτο ή το πολύ στο 3ο έτος ανάλογα με την γλώσσα που επέλεξαν στις πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν αι τα κοινά μαθήματα που εκ των πραγμάτων θα γίνονται στα ελληνικά, όπως βέβαια ίσχυε μέχρι τώρα.

Το σημαντικότερο ζήτημα από αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αποφοίτων καθώς και μία πρόβλεψη για όσους θελήσουν να αποκτήσουν και δεύτερο πτυχίο διδασκαλίας σε δεύτερη γλώσσα (πχ Αγγλική και Γαλλική γλώσσα).