Το δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022.

Η ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της συνέχισης της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης των Ομαδικών Αθλημάτων, σας γνωστοποιούμε σχετικό χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω αγώνων
(επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο), καθώς και αυτών των άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων, με την επισήμανση ότι αναφορικά με τις Περιφέρειες (α) Αττικής, (β) Βορείου και (γ) Νοτίου Αιγαίου οι αγώνες της
Β΄ και Γ΄ Φάσης των Ομαδικών θα ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.