Υπό παραίτηση τίθενται οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος θεωρούν ότι η μη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ήδη ολοκληρώνονται δύο μήνες του 2019 χωρίς την έγκριση καμίας απολύτως λειτουργικής δαπάνης) οδηγεί το Ίδρυμα σε υπολειτουργία και το εγχείρημα της ένταξης του ΤΕΙ Ηπείρου σε κατάρρευση.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η Πρυτανεία αντιμετωπίζει το δίλημμα είτε να συνηγορήσει σε μια αδιέξοδη διαδικασία, είτε να οδηγηθεί σε παραίτηση. Σ’ αυτό το δίλημμα, η επιλογή κάθε υπεύθυνου πανεπιστημιακού είναι αυτονόητη», αναφέρει απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι Συγκλητικοί του Πανεπιστημίου μετά τη συζήτηση που είχαν για το θέμα της εκκρεμότητας που έχει δημιουργηθεί σε ό, τι αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2019, καθώς και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, τονίζουν: «Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, δεν είναι κατανοητοί και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί οι λόγοι απόρριψης του υποβληθέντος προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2019. Ο προϋπολογισμός που υποβλήθηκε είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής συζήτησης και έχει εκπονηθεί με γνώμονα την κάλυψη των βασικών εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Σύγκλητος και το υπουργείο γνωρίζουν ότι ο υποβληθείς προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός ως προς τις ενεργειακές ανάγκες (πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), οι οποίες αντιστοιχούν στο 45% της επιχορήγησης».

Τονίζεται επίσης ότι «το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αδυνατεί να ικανοποιήσει αποτελεσματικά αυτές τις καίριες ανάγκες του. Η έμμεση περικοπή του προϋπολογισμού του επιδρά αρνητικά και ακυρώνει την εκπαιδευτική λειτουργία των εργαστηρίων και κλινικών καθώς και στη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού, που καλύπτει τα τρέχοντα κενά, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Η Σύγκλητος ζητεί επίσης, το υπόλοιπο του ποσού που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα να καλυφθεί από επιπρόσθετη συμπληρωματική χρηματοδότηση και μετά από τροποποίηση του προϋπολογισμού που θα υποβληθεί αρμοδίως και εν ευθέτω χρόνω. Η Σύγκλητος ζητεί την άμεση διάθεση των θέσεων ΔΕΠ που δημιουργεί η συνταξιοδότηση των μελών προσωπικού το 2019 και τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, όπως προβλέπεται από το Νόμο.