: Ενημέρωση για τη Β’ φάση από τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργία Μπουλμέτη:

Α) Προσλήψεις αναπληρωτών Β Φάσης

Σήμερα Παρασκευή 18.09.2020 περιμένουμε να τρέξουν οι των εκπαιδευτικών, ΕΕΠ ΕΒΠ και να ανακοινωθούν εντός της ίδιας ημέρας οι προσλήψεις ανά Πρόγραμμα και ανά περιοχή.

Οι προσλήψεις θα αφορούν σε όλες τις κενές θέσεις που δεν καλύφθηκαν λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτές στην Α΄ φάση, για όλα τα Προγράμματα.

Επιπλέον αυτών, θεωρούμε ότι δεν θα δούμε σε αυτή τη φάση να καλύπτονται άλλα κενά σε ΕΔΕΑΥ (πέρα από τις μη αναλήψεις) – στα ΚΕΣΥ θα είναι λίγο παραπάνω τα κενά που θα καλυφθούν – λόγω των ελάχιστων πιστώσεων που υπάρχουν ακόμα για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και αφορούν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και ΕΕΠ (εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι θέσεις που καλύφθηκαν κατά την Α΄ φάση ήταν αρκετές για τις ΕΔΕΑΥ και τα ΚΕΣΥ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά).

Προσλήψεις Παράλληλης Στήριξης

Για τις Παράλληλες Στηρίξεις θα καλυφθούν επίσης οι θέσεις από μη αναλήψεις υπηρεσίας της Α Φάσης και ενδεχομένως να υπάρξουν και λίγες ακόμα σε αυτή τη Β Φάση.

Για τις Παράλληλες εκπαιδευτικών, ΕΒΠ, Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25), περιμένουμε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου την κάλυψη περισσότερων θέσεων, μετά και τις νέες εγκρίσεις του Υπουργείου, οι οποίες ολοκληρώνονται κάθε χρόνο στις αρχές Νοεμβρίου.

Ενημέρωση Β Φάσης

Προσλήψεις ΣΜΕΑΕ

Σε ΣΜΕΑΕ θα υπάρξουν προσλήψεις, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν θα καλύψουν επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών αυτών δομών.

Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι άδειες ανατροφής που έχουν αιτηθεί συνάδελφοι, δεν είχαν φανεί έγκαιρα στο σύστημα των κενών.

Προσλήψεις αναπληρωτών Κ.Λ. σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ)

Λογικά θα πραγματοποιηθούν στη Β Φάση οι 47 προσλήψεις αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) σε Τάξεις Υποδοχής, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Προσλήψεις αναπληρωτών για covid

Δε θα διενεργηθούν αύριο οι προσλήψεις αναπληρωτών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, οι οποίες ως γνωστόν θα καλύψουν κενά από ειδικές άδειες.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω.

Β) Ειδικές άδειες και συμβάσεις αναπληρωτών λόγω covid

Μετά την ψήφιση του νόμου υπ. αρίθμ. 4722/2020 – ΦΕΚ A 177 – 15.09.2020 προβλέπονται προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας για την κάλυψη των θέσεων μόνιμων ή και αναπληρωτών που έχουν πάρει ειδική άδεια λόγω covid και για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Aρθρο 35

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που

α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, διά ζώσης,

β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών

Για την περίπτωση της 1γ) μαθητών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία διά ζώσης, δεν προβλέπεται κάλυψη από το ΕΒΠ

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία διά ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεκπαίδευσης.

Τι περιμένουμε μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου:

Περιμένουμε από το Υπουργείο να ανακοινώσει σε Ειδική Πρόσκληση τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με συμβάσεις λόγω covid για την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει ή και των αναγκών.

Στην Ειδική Πρόσκληση μπορούν να αιτηθούν όλοι όσοι είναι στους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ, όσον αφορά στο ΕΕΠ ΕΒΠ, ακόμα και όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση περιοχών στον ΟΠΣΥΔ, εφόσον δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου.

Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίμησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα

Προϋπηρεσία αναπληρωτών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας

Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης.

Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης

Γ) Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών εντός της ίδιας Διεύθυνσης

Μετά από πολλά ερωτήματα που έχουμε δεχθεί ως προς τις επανατοποθετήσεις αναπληρωτών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε περίπτωση που μαθητής/τρια παύει να φοιτά στο σχολείο για το οποίο δόθηκε η πίστωση, σας ενημερώνουμε ότι την απόφαση μπορεί να την πάρει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν υπάρχουν κενά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αν ωστόσο δεν υπάρχει κενό ή χρειάζεται να αλλάξει ο αναπληρωτής Πρόγραμμα τότε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος να αποφασίσει γι αυτό.

Ενημέρωση προσλήψεων Β Φάσης

Δ) Πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”

Το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει 2.800 προσλήψεις αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και διενεργείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας-ΥΠΑΙΘ, έχει μια καθυστέρηση στην υλοποίησή του, λόγω κάποιων προβλημάτων αναφορικά με τα Τεχνικά Δελτία του ΕΣΠΑ.

Ε) Πρόγραμμα Ψυχολόγων (ΠΕ23) στα ΕΠΑΛ και Πρόγραμμα Ολοήμερων

Η πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”, δεν θα διενεργηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς αναμένεται να καθορισθούν οι σχολικές μονάδες που θα καλυφθούν από Ψυχολόγους (ΠΕ23). Σχετικά με τις προσλήψεις Ψυχολόγων (ΠΕ23) στο Πρόγραμμα “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου”, αυτές όπως και το σχετικό Πρόγραμμα, θα απορροφηθούν από το προαναφερθέν Πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”.

ΣΤ) Ανασυγκρότηση ΚΥΣΕΕΠ

Υπεγράφη η ανασυγκρότηση του εν λόγω Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τώρα αναμένουμε την ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια. Θεωρούμε ότι η πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ μετά την ανασυγκρότησή του, για διάφορους λόγους, θα λάβει χώρα προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Ζ) Αδειες ομάδων αυξημένου κινδύνου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προβεί σε συμπληρωματική Εγκύκλιο αναφορικά με τις Ειδικές άδειες για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Η) Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Πολύ σύντομα, θα δοθεί σε Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνονται και διατάξεις για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Επίσης ο Δ. Μπράτης ανέφερε:

ΚΕΝΑ Β/ΘΜΙΑΣ
1361 Γενικής (1Μ) 307 Ειδικής(50Μ)

Κενά β/θμιας αναλυτικά:
Α’ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕ01: 33
ΠΕ02: 289
ΠΕ 03 : 284
ΠΕΟ4.01:89
ΠΕ04.02:64
ΠΕ04.04:74
ΠΕ04.05:13
ΠΕ80: 60
ΠΕ86: 195
Β’ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΕ01:3
ΠΕ02: 53
ΠΕ 03: 32
ΠΕ04.01:16
ΠΕ04.02: 3
ΠΕ04.04: 2
ΠΕ04.05: 2
ΠΕ80: 10
ΠΕ86: 23

Διαβάστε ακόμη: