–  Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ανακοίνωση της δημοσιεύει τα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση της ΠΕΑΔ

Η ΠΕΑΔ ως εκπρόσωπος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπογραμμίζει ότι το μέγεθος των κενών σε όλες τις ειδικότητες που αφορούν τη Δευτεροβάθμια είναι μεγάλο.

Μετά την ανακοίνωση των κενών των η ΠΕΑΔ συνυπολόγισε και τα οργανικά κενά των συντάξεων και ενδεικτικά ανακοινώνει τον αριθμό των κενών που προκύπτουν.

Σε αυτά τα νούμερα θα πρέπει να προστεθούν τα 1.300 οργανικά της ειδικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια και κυρίως στα ΚΕΔΑΣΥ που εξακολουθούν να μένουν ακάλυπτα στον πιο ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τμήματα ένταξης και τα 1.500 οργανικά στα , πειραματικά και εκκλησιαστικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας.