: Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων στο Facebook, σήμερα θα ανακοινωθούν τα ονόματα.

Η ανάρτηση

Ενημέρωση για προσλήψεων

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εκτιμούμε πως θα υπάρξει πλήρης κάλυψη στα δοθέντα κενά γενικής των ΠΕ70 και ΠΕ60.

Τα κενά αυτά εκτιμούμε πως και για τις δύο ειδικότητες θα είναι κοντά στο 2400 με αυξητική τάση προς το 2500.
Θεωρούμε πως η α’ φάση θα τρέξει σημερα, αν δεν προκύψουν προβλήματα στο σύστημα.

Η ομάδα Αναπληρωτές στο Facebook αναφέρει:

~~Αποτελέσματα απόγευμα γύρω στις 5μ.μ.~~

Ποσοστά κάλυψης κενών (πηγή Patreas)
Ποσοστό κάλυψης στο σύνολο των ειδικοτήτων Αβάθμιας: ~ 90%
ΠΕ 06 / ΠΕ 08 / ΠΕ 11 / ΠΕ 86 : 75%
ΠΕ 60 : 95%
ΠΕ 70 : 100%
Ποσοστό κάλυψης στο σύνολο των ειδικοτήτων Ββάθμιας: ~ 95%
ΠΕ 02 / ΠΕ 03 / ΠΕ 04 : 100%
Τα κενά των ΠΕ06 για το πρόγραμμα «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση σχολικό έτος 2021-2022» θα καλυφθούν κατά 50%

10 βήματα για την διαδικασία μετά την πρόσληψη

Ο εκπαιδευτικός Αντώνης  Γ. Αγραπίδης δημοσίευσε σε ανάρτηση του στο Facebook 10 απλά βήματα που πρέπει να γίνουν μετά την πρόσληψη.

Αναλυτικά οι οδηγίες

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

2️. Η κάθε Δ/νση εισάγει στον τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες για να δηλωθούν από τους αναπληρωτές (Αυτό το βήμα γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των προσλήψεων)

3️. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, συνδέονται στον για να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων (Αυτό το βήμα γίνεται την αμέσως επόμενη ημέρα των προσλήψεων)

4️. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν (Αυτό το βήμα γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρόσληψής τους)

5️. Οι που προσλήφθηκαν, παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν ώστε να αναλάβουν υπηρεσία (Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας θα αναφέρεται στο ΦΕΚ πρόσληψης αναπληρωτών – βήμα 1)

6️. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν καταθέτουν στη σχολική μονάδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παρ.8, άρθρο 6, 104627/ΓΔ5/7.8.2020)

7️.  Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών της μονάδας του

8️. Η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Αναπληρωτές». Σε εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, συνάπτεται χειρόγραφη σύμβαση εργασίας.

9️. Οι μετά τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας, εισέρχονται στην εφαρμογή «Αναπληρωτές» χρησιμοποιώντας ως στοιχεία ταυτοποίησης αυτά της ΓΓΠΣΔΔ (taxisnet). Καταχωρίζουν τα στοιχεία που τους ζητούνται και αποδέχονται ψηφιακά τη σύμβαση εργασίας

10. Οι αναπληρωτές μπορούν μέσα από την εφαρμογή να λάβουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ψηφιακή μορφή (pdf)

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ