Προσλήψεις αναπληρωτών: Τις επόμενες μέρες .

Σύμφωνα με το especial, από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου προσλήψεις .

Συγκεκριμένα, για την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 14 ή Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 προγραμματίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Καταχωρίστηκαν τα κενά

Τα εχθές Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και πλέον επεξεργάζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί

Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως ενδέχεται να μην καλυφθούν όλα τα κενά Δασκάλων ΠΕ70 που θα δηλωθούν στο σύστημα, καθώς ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν απομείνει στους Πίνακες δεν επαρκεί.

Τι λέει ο ΠΑΣΑΔ

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) και λόγω αυτού του προβλήματος, για τα ΖΕΠ είχαν εγκριθεί 1014 προσλήψεις αλλά αντ’ αυτών έγιναν 943.

Κατά τον ΠΑΣΑΔ το πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών στους Πίνακες έγκειται αφενός στο σύστημα των κλειστών (για 2+1 χρόνια) πινάκων, αλλά και στη στρεβλή εφαρμογή του θεσμού των αναπληρωτών.

Για τον Σύλλογο αποτελούν αδήριτη ανάγκη οι περαιτέρω διορισμοί και το άμεσο άνοιγμα των πινάκων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που για διάφορους λόγους βρέθηκαν στην ανεργία να μπορέσουν να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτή την έκτακτη συνθήκη.

Κενά Φιλολόγων ΕΑΕ

Εν αναμονή των προσλήψεων αναπληρωτών στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στα πλαίσια της Γ Φάσης, η Πρωτοβουλία Φιλολόγων Εδικής Αγωγής κοινοποίησε αναλυτικό Πίνακα με τα κενά στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήματα Ενταξης .