Στις 29 Ιουνίου μετά τη μία το μεσημέρι . Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας,, η τελική καταχώριση των βαθμολογιών θα ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου και στη συνέχεια η δεματοποίηση των αποκομμάτων με τις τελικές .

Τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

Στις αρχές Ιουλίου, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα. Μέχρι τα μέσα του μήνα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία ενώ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου, διαθέσιμα για συμπλήρωση από τους υποψήφιους, θα είναι μόνο τα τμήματα, στα οποία ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή του κάθε τμήματος.

Πώς υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός μορίων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ στις Πανελλαδικές 2023

Για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα πρέπει να γνωρίζουν, πως ο βαθμός των γραπτών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού τους Πεδίου, πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα, που θα προκύψουν, προστίθενται. Το άθροισμα αυτών θα πολλαπλασιαστεί επί 1000. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων των υποψηφίων.

ΝΕΕΣ εκτιμήσεις για τις βάσεις

Τι αναφέρει ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών – καριέρας και συνεργάτης των Φροντιστηρίων Παπαδέα στο NEWS 24/7 για τις σημαντικές αυξήσεις εισακτέων στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις.

Φέτος σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις εισακτέων οι οποίες φτάνουν μέχρι και τον διπλασιασμό όπως το τμήμα κοινωνιολογίας της Παντείου, το οποίο από 80 εισακτέους πέρυσι, φέτος αύξησε τις θέσεις εισακτέων στους 159!

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις μείωσης εισακτέων με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο τμήμα Ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο από 153 εισακτέους πέρυσι, τους μείωσε φέτος στους 85, δηλαδή σχεδόν τους υποδιπλασίασε.

Σε γενικές γραμμές, τα υψηλόβαθμα περιζήτητα τμήματα δεν μετέβαλαν το πλήθος των θέσεων εισακτέων, ενώ τα τμήματα τα οποία πέρυσι κατέγραψαν βάσεις κάτω των 16.000 μορίων, σχεδόν στο σύνολό τους αύξησαν τον αριθμό εισακτέων σε ποσοστό από 10% έως 25%. Ειδικά το ποσοστό αύξησης θέσεων 25% θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο επαναλαμβανόμενο μεταξύ διαφορετικών σχολών και αντικειμένων σπουδών, που μοιάζει με ντιρεκτίβα του υπουργείου ή με αλληλοσυνεννόηση μεταξύ τμημάτων !

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων. Με άλλα λόγια, αν π.χ. το τμήμα Νομικής Αθηνών το δηλώσει ίδιο με πέρυσι πλήθος υποψηφίων, οι οποίοι έχουν παραπλήσιες με πέρυσι επιδόσεις, τότε δεν θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στα μόρια.

Το τμήμα κοινωνιολογίας της Παντείου το οποίο όπως αναφέραμε στην εισαγωγή αύξησε τους εισακτέους από 80 στους 159, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες έμεναν σταθεροί, τότε θα μείωνε τα μόρια εισαγωγής κατά 70 σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, το τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ είναι ένα από τα ελάχιστα που μείωσαν τους εισακτέους και συγκεκριμένα, από 127 πέρυσι σε 100 φέτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική αύξησης μορίων κατά 30, εφόσον οι άλλοι παράγοντες θεωρητικά μείνουν ίδιοι.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο διακρίνουμε δύο κατηγορίες αυξήσεων πλήθους εισακτέων:

Αύξηση θέσεων εισακτέων κατά 11% όπως στα περισσότερα φιλολογικά τμήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίστοιχη δυναμική μείωσης βάσεων κατά 10 – 20 μόρια.

Αύξηση εισακτέων κατά 25% όπως σε τμήματα Πολιτικής επιστήμης και Κοινωνικής εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυναμική μείωσης βάσεων κατά 20 – 30 μόρια.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων. Έτσι, τμήματα όπως Ηλεκτρολόγων μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Μηχανολόγων μηχανικών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, Πολιτικών μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Χημικών μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Ναυπηγών ΕΜΠ δεν επηρεάζονται από τον παράγοντα πλήθους εισακτέων.
Εξαίρεση στον κανόνα αύξησης πλήθους εισακτέων αποτελεί το τμήμα Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών ΕΜΠ, το οποίο μειώνει τους εισακτέους από 240 πέρυσι σε 155 φέτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική αύξησης των μορίων κατά 130 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων ( επαναλαμβάνουμε, ότι είναι ένας από τους 4 παράγοντες διαμόρφωσης βάσεων).

Τα περισσότερα τμήματα εμφανίζουν αύξηση θέσεων εισακτέων σε ποσοστά από 11% έως 25% με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυναμική μείωσης μορίων κατά 10 – 30 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα Μηχανολόγων μηχανικών στο Αιγάλεω, το οποίο από 112 εισακτέους πέρυσι, φέτος έχει 140, δηλαδή ποσοστό αύξησης 25% με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 30 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων.

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 και εδώ, δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων.

Ειδικά, κατ’ εξαίρεση, από τα υψηλόβαθμα τμήματα, το Οδοντιατρικό και Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ μείωσαν τους εισακτέους από 6 σε 5.

Το εντυπωσιακό σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα με μόρια εισαγωγής κάτω των 16.000, είναι, ότι ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΑ 25%!

Αυτό είναι που περισσότερο μοιάζει με κεντρικό σχεδιασμό παρά με αυτενέργεια των τμημάτων. Έτσι, όλα τα τμήματα της κατηγορίας αυτής, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Μαιευτική κ.α. εμφανίζουν δυναμική μείωσης μορίων κατά 30 – 80 αποκλειστικά οφειλόμενη στην αύξηση εισακτέων ( επαναλαμβάνουμε, ότι είναι ένας από τους 4 παράγοντες διαμόρφωσης βάσεων).

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών στο Αιγάλεω, το οποίο αυξάνει τους εισακτέους από 288 σε 360, δηλαδή σε ποσοστό 25% με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 80 (αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων).

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ο κανόνας της αύξησης των εισακτέων επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλα τα τμήματα του 4ο Πεδίου. Ελάχιστα είναι τα τμήματα που δεν μεταβάλουν τους εισακτέους, όπως τα: Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας και Οικονομικών επιστημών ΑΣΟΕΕ, Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών Αθήνας, Οικονομικών επιστημών ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ και Οικονομικών επιστημών ΕΚΠΑ.

Όλα τα τμήματα Οικονομικών επιστημών, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων αυξάνουν τους εισακτέους κατά 25%. Αυτό εμφανίζει καθολική δυναμική μείωσης μορίων εισαγωγής κατά 30 – 70 μόρια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο αυξάνει τους εισακτέους από 233 πέρυσι σε 291 φέτος (25%) με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 70.

Αντίστοιχα, το τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης αυξάνει τους εισακτέους από 256 σε 320 (25%) και εμφανίζει τάση μείωσης μορίων κατά 55. Επαναλαμβάνουμε, πως η μελέτη αφορά έναν μόνο από τους τέσσερις σημαντικούς παράγοντες μεταβολής των βάσεων εισαγωγής.