Ποιές αλλαγές φέρνει ο Γαβρόγλου στην εκπαίδευση

Ποιές αλλαγές φέρνει ο Γαβρόγλου στην εκπαίδευση

Σε διαβούλευση τέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Μαρτίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την αναδιοργάνωση των δομών της Εκπαίδευσης, την και την των σχολικών μονάδων.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει το σχέδιο νόμου «τομή για την εκπαίδευση», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επειδή «αλλάζει τον τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με την ίδρυση νέων δομών, την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, τη θεσμοθέτηση αξιοκρατικού τρόπου επιλογής όλων ανεξαιρέτως των στελεχών εκπαίδευσης και της αξιολόγησης αυτών», καταργώντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης.

Νέοι θεσμοί

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η ίδρυση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης () και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία ().

Με το νομοσχέδιο καταργείται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (), καθώς επίσης και τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών, όπως επισημαίνει το υπουργείο, είναι το ότι «από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές ».

«Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών δομών», σχολιάζει το υπουργείο.

Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με το σχέδιο νόμου προτείνεται και η αλλαγή του τρόπου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μία διαδικασία για όλα τα στελέχη, με βάση πίνακες επιλογής. Επίσης, η θητεία όλων των στελεχών θα είναι τριετής.

Στο νομοσχέδιο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και η αποτίμηση αυτών σε μονάδες.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι οργανωτικοί συντονιστές των ΠΕΚΕΣ και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Οι προϊστάμενοι των ΚΕΑ ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα επιλέγονται από συμβούλια επιλογής.

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

Εξάλλου, όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, αυτή αναφέρεται στο νομοσχέδιο ως «ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» και περιγράφεται ως «μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας».

Σύμφωνα με τα όσα προτείνονται, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου, προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης του σχολείου και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

Οι σχετικές εκθέσεις εν τέλει «θα πέφτουν στα χέρια» του ΙΕΠ, το οποίο μετά από σχετική μελέτη των εκθέσεων των θα εισηγείται προς τον υπουργό Παιδείας τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !