Φαίνεται πως έρχονται ανατροπές στις – Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 4ο επιστημονικό πεδίο που έχει τη μεγαλύτερη προσέλκυση υποψηφίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, σταθερά, πάνω από 20.000 υποψήφιοι δοκιμάζουν την τύχη τους για εισαγωγή σε Οικονομικές Σχολές και Σχολές Πληροφορικής, με τον αριθμό πέρσι να αγγίζει τους 25.251, όταν το 2020 ήταν 23.550.

Φέτος, το υπουργείο Παιδείας πρόσθεσε νέες σχολές, όλες με έδρα στην περιφέρεια, για να εκτονώσει τον υψηλό ανταγωνισμό. Πρόκειται όμως.

Μόνο που σε αυτό το πεδίο, σε αντίθεση με το 3ο, αν και ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, παίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Οι αριστούχοι είναι λίγοι, οι επιδόσεις κατά μέσο όρο πολύ χαμηλές, σε σχέση με τα άλλα πεδία, .

Χαρακτηριστικά, η αστάθεια στις βάσεις αποτυπώθηκε σε υψηλόβαθμες σχολές, που έχασαν ακόμα και 500 μόρια, ενώ άλλες ανέβηκαν 1.700 μόρια.

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα μάθημα με πολύ χαμηλές επιδόσεις, έως και το 80% των υποψηφίων αυτού του πεδίου γράφει κάτω από τη βάση, και, αν και φέτος κυμανθεί σε αυτά τα ποσοστά, δεν θα φέρει ανατροπές στις βάσεις.

Μεγαλύτερη σημασία δίνεται στα μαθήματα της Πληροφορικής και των Αρχών Οικονομίας, όπου παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις μεταξύ των βαθμολογιών, με τους αριστούχους να κυμαίνονται στο πρώτο από 15% έως 20% και στο δεύτερο από 23% έως 27%.

Αν και τα μαθήματα αυτά κρίθηκαν βατά και χωρίς παγίδες, η ανταπόκριση των υποψηφίων θα είναι καθοριστική για την πορεία των βάσεων στο 4ο επιστημονικό πεδίο.