Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της του Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δείτε αναλυτικά το