Το έλαβε επιστολή και την αντιστοιχία των νέων τμημάτων Μηχανικών.

Δείτε την επιστολή πoυ έλαβε το iPaidia.gr:

Η αντιστοίχιση των νέων τμημάτων Μηχανικών που δεν έχει γίνει έως τώρα με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης

Αγανάκτηση προκαλεί η στάση της Κυβέρνησης και Μόνο περιφρόνυση δείχνει προς τις οικογένειες η κυβέρνηση και το Υπουργέιο Παιδείας για την άρνηση έως τώρα να εφαρμόσουν την νομοθεσία και να προχωρήσουν στην αντιστοιχία των νέων τμημάτων Μηχανικών (φυσικά και άλλων ειδικοτήτων)

Προβληματισμός δημιουργείται με τα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα περισσότερα από αυτά έγιναν πενταετούς φοίτησης, αλλά όχι ακόμη αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών όπως προέβλεπε ο νόμος με τον οποία εισήχθησαν στις σχολές. Οι υποψήφιοι και οι γονείς τους δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν όλα αυτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν με τις σχολές στις οποίες πέτυχαν και έχουν εγγραφεί. Και φοιτούν ήδη τα παιδιά τους. Ήδη είναι στο τέταρτο έτος σπουδών τους. Δηλαδή Πανεπιστήμιο (Διεθνές μάλιστα) και τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, χωρίς ακόμη πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα με ευθύνη του κράτους.

Δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο και η Κυβέρνηση, έχει στην ελληνική επικράτεια Πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια, στα οποία φοιτούν φοιτητές και αυτοί οι φοιτητές σπουδάζουν χωρίς τα ιδρύματα αυτά του κράτους να δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα όταν θα λάβουν το πτυχίο τους. Στην Ελλάδα ; Ναι ;

Και το αστείο είναι ότι πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος πλαίσιο με 300 περίπου άρθρα για να εκσυγχρονιστούν τα πανεπιστήμια και να διορθωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ψηφίζουν νόμους για καλυτέρευση των πραγμάτων ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν να λειτουργούν πανεπιστήμια που δίνουν πτυχία χωρίς δικαιώματα. Ενώ είχαν εκ του νόμου υποχρέωση να έχουν ήδη κάνει επιτροπές οι οποίοες ήδη έπρεπε να έχουν ελέγξει τα προγράμματα σπουδών και όλα τα άλλα κριτήρια και να έχουν προχωρήσει σε επισημάνσεις και παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν, αν χρειαζόταν, και ήδη να είχαν κάνει τις αντιστοιχίες των νέων τμημάτων μηχανικών.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Για άλλη μια φορά στην Ελλάδα

Και η περίφημη εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος και τους νόμους του, που είναι;

Μια κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει, πεισματικά, την ψηφισμένη νομοθεσία της βουλής και δεν δίνει επαγγελματικά δικαιώματα σε φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια κρατικά, αλλά ουτε και προχωράει σε ρυθμίσεις για την απόδοση δικαιωμάτων. Και ενώ όλοι αυτοί οι φοιτητές μπήκαν και εγγράφηκαν στα πανεπιστήμια με την σημερινή κυβέρνηση και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών βγήκαν με τη σημερινή κυβέρνηση στα νέα τμήματα πενταετούς διάρκειας με νέα προγράμματα σπουδών και σύμφωνα με τους νέους ψηφισθέντες νόμους.

Οι σχολές Μηχανικών των παραπάνω Πανεπιστημίων ιδρύθηκαν αρχικά ως 4ετούς φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν δώσει ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών (εγγραφή στο ΤΕΕ, υπογραφή μελετών, αναγνώριση του πτυχίου ως μάστερ – διότι το ΤΕΕ εγγράφει μόνο από Πολυτεχνεία και το ΤΕΕ δίνει άδειες άσκησης επαγγέλματος). Προβλέπεται όμως με τον ψηφισθέντα νόμο να γίνουν ισότιμα και αντίστοιχα (τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα) με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών με δύο προϋποθέσεις.

Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπογράψει ο υπουργός Παιδείας απόφαση που να ορίζει τις σπουδές στο τμήμα διάρκειας 10 εξαμήνων, 5έτη δηλαδή. Αυτό έγινε ήδη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Ο ορισμός της διάρκειας σπουδών σε 5 έτη όμως δεν αρκεί για να κάνει τα τμήματα αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι μία επταμελής επιτροπή να αποφανθεί ότι το κάθε τμήμα χωριστά είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και… χρονοβόρα.

 

Η σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει δύο εκπροσώπους του ΤΕΕ, ένα εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων και εκπροσώπους των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών (πρόεδρος), Παιδείας και Περιβάλλοντος. Τέλος υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή η επιτροπή θα αποφασίσει αν το κάθε τμήμα χωριστά μπορεί να είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά τμήματα.

Μόνο τότε θα έχουν οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών των Πολυτεχνείων και θα υπάρχει και η δυνατότητα μετεγγραφών μεταξύ αυτών των τμημάτων και των Πολυτεχνείων.

Τα κριτήρια, την εκπλήρωση των οποίων θα ελέγξει η επιτροπή, έχουν ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν είχε υπογραφεί κάποια απόφαση. Η απόφαση πλέον έχει βγεί, αλλά εκεί σταμάτησαν πάλι τα πράγματα.

Δηλαδή εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει γίνει μια επιτροπή για να εξετάσει τις προυποθέσεις και να γίνει η αντιστοιχία. Εδώ και 4 χρόνια

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι: «Το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4610/2019. Το ΥΠΠΕΘ θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών βάζει ένα οριστικό τέλος στις σπουδές μηχανικών δύο ταχυτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θέτει γερά θεμέλια για την ουσιαστική αναβάθμιση όλων των Σχολών σε Επιστήμες Μηχανικών στην Επικράτεια»

Και μετά τίποτα. Ελλαδιστάν

Επισημαίνεται ότι στο μηχανογραφικό του 2019 δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση στην αναγραφή των σχολών Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής, Τοπογράφων Μηχανικών κ.α.) για να κάνουν επιλογή οι υποψήφιοι και έτσι επέλεξαν σύμφωνα με την επιθυμία τους όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Όλα ήταν Πανεπιστήμια και όλες ήταν σχολές μηχανικών.

Τι θα κάνει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο έτσι ώστε να μην θιγούν χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές από τις παραλείψεις των αρμοδίων; Και ειδικά όταν δεν έχουν καμία ευθύνη οι πολίτες αλλά αντίθετα έχουν απόλυτο δίκιο. Οι οικογένειες πληρώνουν πολλά χρήματα για σπουδές. Θα τα χάσουν;

-πότε ακριβώς θα προχωρήσει η διαδικασία του άρθρου 66/ν.4610/2019 έτσι ώστε να αντιστοιχιστούν τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα με τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών και να έχουν όταν αποφοιτήσουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα; Γιατί δεν εφαρμόζεται η ψηφισμένη ελληνική νομοθεσία;

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ