Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου και στο υπαριθμ. πρωτοκόλλου Φ13/ 68892 /5-6-2020 έγγραφό σας αναφέρετε ότι «παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της χώρας, καθώς και οι παιδαγωγικές ομάδες των Κ.Π.Ε. να οργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο χρονικό διάστημα από 5/6/2020 έως 12/6/2020 μέσω τηλεδιασκέψεων ή και δια ζώσης (ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με:

ΠΕΕΚΠΕ

την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον έλεγχο και την αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής και τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους».
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την απουσία αναφοράς των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων στην οργάνωση και υποστήριξη των σχετικών προαναφερόμενων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που ανελλιπώς για τρεις δεκαετίες στηρίζει καθημερινά τα καινοτόμα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, με ποικιλία υποστηρικτικών και επιμορφωτικών βιωματικών δραστηριοτήτων και δράσεων και για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα σήμερα, στην διανυόμενη περίοδο της κλιματικής κρίσης θεωρούμε αναγκαία την εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ. χάραξη πολιτικής υποστήριξης και ανάπτυξης του θεσμού των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αναφορά της συμμετοχής τους στη διοργάνωση των προαναφερόμενων δράσεων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ