Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) που εστάλη στο υπουργείο παιδείας, αναφορικά με τη συνεχή υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα.

Η επιστολή

Η παρούσα επιστολή της Ένωσης μας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και λύπη μας, για την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της κλιματικής κρίσης, σε όλα τα επίπεδα, εκ μέρους της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρά τις εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προσπάθειές μας με τακτικές επαφές, υπομνήματα, προτάσεις, αιτιολογικές εκθέσεις, παρεμβάσεις, επιθυμώντας και επιδιώκοντας πραγματικά ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις μέσα από διαύλους επικοινωνίας και καλλιέργειας κλίματος ανοιχτού και γόνιμου διαλόγου, δεν υπήρξε ανταπόκριση για την αποκατάσταση αδικιών, τη βελτίωση και επίλυση βασικών, ρεαλιστικών και δίκαιων αιτημάτων μας.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην εποχή της πράσινης μετάβασης, της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης.

Παρά την παραδοχή και την προφορική αναγνώριση της προσφοράς του 32 χρονου θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην πράξη δεν αναγνωρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν στο σχολείο, στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά, οι πιο σημαντικοί λόγοι υποβάθμισης του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συνοψίζονται και τεκμηριώνονται στα εξής:

1. Δεν μοριοδοτείται η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ως διδακτική, για πρώτη φορά από το 1993 έτος ιδρύσεως των Κ.Π.Ε., παρά τη ρητά καταγεγραμμένη στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής (28/7/2021), κατά την ψήφιση του Ν. 4823/2021, δήλωση της κυρίας Υπουργού, στην οποία απαντώντας σε ερώτημα βουλευτού ανέφερε ότι “έχει προβλεφτεί η μοριοδότηση υπηρεσίας” σε Κ.Π.Ε. “ως διδακτικής”.

2. Δεν λογίζεται ως διδακτική στο Ν. 4823/21 και μάλιστα αναδρομικά, η υπηρεσία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων, αν και στην Υ.Α 92998/Γ7/2012 (ΦΕΚ 2314/τ. Β ́/10-8-2012) με την οποία επιλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν, αναφερόταν ως διδακτική.

3. Απουσιάζουν τα κίνητρα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του εργασιακού τους ωραρίου ή υπερωριών όπως στο παρελθόν, ούτε υπάρχει ηθική αναγνώριση του εθελοντικού τους έργου στην αξιολόγησή τους.

4. Εμφανίζεται σημαντική μείωση του αριθμού των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους και αποτυχία συμπλήρωσης, ακόμα και αυτού του προβλεπόμενου μικρού αριθμού θέσεων, κυρίως λόγω απουσίας κινήτρων.

5. Αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε όλες τις δομές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, από τους δικαιούχους του προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ”, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν μεγάλο έργο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών/τριών, στην επιμόρφωση\ εκπαιδευτικών και γενικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων Τ.Π.Ε. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

6. Δεν ανανεώθηκε ο ήδη «γερασμένος» τεχνολογικός εξοπλισμός των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ενώ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία τους (θέρμανση, έξοδα φιλοξενίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών κλπ)

Κυρία Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων μας με ό,τι μέσο διαθέτουμε σε πολιτικό, κοινωνικό και νομικό επίπεδο, για να επανακτήσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τη θέση που της αξίζει στην εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ