Σε συνέχεια Αναφοράς στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Αναφορά κατέθεσε την, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας  και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, με αφορμή την επιστολή-διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) – Παράρτημα Αττικής, μετά τη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022, στην οποία ομόφωνα διαπιστώθηκε η διαρκής υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και συνακόλουθα της Εκπαίδευσης της Αειφορίας (Ε.Α.).

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως

Θέμα: «Αποδυνάμωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 2759/24-6-2022 Αναφοράς, η οποία παραμένει αναπάντητη, επανέρχομαι σήμερα με την παρούσα και με αφορμή την Επιστολή-Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) – Παράρτημα Αττικής, μετά τη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2022, στην οποία ομόφωνα διαπιστώθηκε η διαρκής υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και συνακόλουθα της Εκπαίδευσης της Αειφορίας (Ε.Α.).

Στην διαμαρτυρία της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής επισημαίνονται τα σημαντικά προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα οποία χρήζουν άμεσης ρύθμισης, ιδιαίτερα τώρα που το εκπαιδευτικό σύστημα επανέρχεται σε μια κανονικότητα μετά τα 2,5 χρόνια πανδημίας. Τονίζεται ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί κυρίως επειδή η λανθασμένη διαχείριση του περιβάλλοντος έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα της ζωής και ειδικά τώρα, μια εποχή όπου η κλιματική κρίση απειλεί σοβαρά τις ζωές μας, το φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές, την οικονομία και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, στην επιστολή-διαμαρτυρία, αναφέρονται κάποια από τα σοβαρά προβλήματα, όπως:

· Το ξεκαθάρισμα της σχέσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

· Την έγκαιρη κάλυψη των κενών που προκύπτουν σε θέσεις Υπευθύνων Διευθύνσεων και Παιδαγωγικών Ομάδων Κ.Ε.ΠΕ.Α. (ΚΠΕ).

· Την κάλυψη των κενών, στο σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων εκπαιδευτικών, στα 4 ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α. που λειτουργούν στην Αττική και στο νεοϊδρυθέν στο Πάρκο Α. Τρίτση και τη διασφάλιση ύπαρξης των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών για τη λειτουργία των ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α..

· Τη χρηματοδότηση των ΚΠΕ από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που έχει ουσιαστικά παγώσει από το 2019 και μόνο λογαριασμοί νερού, ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιών πληρώνονται τακτικά, μέχρι στιγμής, από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και χρηματοδοτούνται κάποιες ελάχιστες συντηρήσεις.

Σας επισυνάπτω την Επιστολή-Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) – Παράρτημα Αττικής, και ζητώ να εξετάσετε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, τόσο στον πυρήνα της όσο και στις δομές της.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου