Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΜΣ: Η Διάγνωση – Διαφοροδιάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2020 - 13:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, η διάγνωση - διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών βασίζεται στη διεπιστημονική αξιολόγηση, με βάση σταθμισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία/τεστ από διεπιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων ειδικών επαγγελματιών. Η συμμετοχή των επαγγελματιών αυτών, προϋποθέτει την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους στα τεστ που χορηγούνται.

Στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η έλλειψη εξειδίκευσης στη χρήση και ερμηνεία σύγχρονων σταθμισμένων κριτηρίων, συνέβαλε στη διαμόρφωση και ευρεία χρήση άτυπων διαδικασιών αξιολόγησης, με αποτέλεσμα οι διαγνώσεις να διαφέρουν από υπηρεσία σε υπηρεσία ή να υπεραντιπροσωπεύονται κάποιες περιπτώσεις όπως η δυσλεξία ή οι μαθησιακές δυσκολίες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαθητές να αλλάζουν διάγνωση ανάλογα με την ομάδα ή την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται να στερούνται εγκυρότητας.

Για την άρση των παραπάνω προβλημάτων, αναπτύχθηκαν και σταθμίστηκαν πρόσφατα, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου, σύγχρονα ψυχομετρικά εργαλεία τεστ, για την αξιολόγηση και διάγνωση/διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών και των άλλων δυσκολιών μάθησης.

Η χρήση των εργαλείων αυτών απαιτεί υψηλή γνώση και εξειδίκευση τόσο για τη χορήγηση, όσο και κυρίως για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των διαγνωστικών διαδικασιών, αλλά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, το Detroit και το ΛαΤω, για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://tzivinikou.ll-learning.uth.gr/psychometrics-tzivinikou/  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: