Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε  στο  η δεύτερη συνάντηση με καλεσμένο τον Βασίλη Κορκίδη.

Η δεύτερη συνάντηση για την ενεργοποίηση του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (ΚΑΝ) του Πανεπιστημίου Πειραιά  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20.10.2020, με πρωτοβουλία του καθηγητή, Άγγελου Παντουβάκη και φιλοξενούντα τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ν.Ε.Ε., Γ. Πατέρας, ο Α. Ματσάγγος, από Ε.Ε.Ε., ο Χ. Σημαντώνης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ο Δ. Μαθιός, Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π. και ο Δ. Καρύδης, αντιδήμαρχος Πειραιά.

Στη διάρκειά της, σχηματοποιήθηκε ένα πλαίσιο δράσης πέντε συνολικά αξόνων που αφορούν:
1. Στη σύνταξη ενός προγράμματος δράσεων του Κ.Α.Ν. για τους επόμενους 12-18 μήνες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και συνεργειών των υποστηρικτών φορέων

2. Στη δημιουργία ενός μικρού επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) με προβλέψεις εσόδων και εξόδων

3. Στην ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας παγκόσμια

4. Στη διασύνδεσή του με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και το cluster

5. Στην πολιτική του ένταξη στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ελληνικής πολιτείας

Η ίδρυση του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (Maritime Center of Excellence) από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ θα έχει θεματικά γνωστικά αντικείμενα όπως:

α) Ναυτιλιακής και Λιμενικής οικονομικής και πολιτικής,

β) Οργάνωσης, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικής και Λειτουργίας Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων,

γ) Εφαρμογών Ποιότητας και Πληροφορικής στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία,

δ) Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών εφαρμογών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

ε) Ναυτασφαλίσεων,

στ) Επιχειρηματικότητας, Εμπορικής Διαχείρισης και νομικών εφαρμογών και αποτελεσμάτων από αυτήν κατά το εθνικό ή διεθνές δίκαιο,

ζ) Συνδυασμένων Μεταφορών.

Όπως αναφέρθηκε, στόχος του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία είναι η καθιέρωσή του ως παγκόσμιου Κέντρου Αναφοράς στον χώρο, η παροχή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας και η πρακτική εφαρμογή του στη θαλάσσια οικονομία και την ελληνική και παγκόσμια κοινωνία, καθώς και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, μέσω καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτικών, η συμβολή στην προστασία του θαλάσσιου και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η συμμετοχή σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, η ανάπτυξη συνεργασιών εντός του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και με επαγγελματικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς και η υποστήριξη κάθε φορέα, οργανισμού και ενώσεως σε θέματα του θεματικού αντικειμένου του Κέντρου.

Το ΚΑΝ στοχεύει να ερευνά, πειραματίζεται, εφαρμόζει, προτυποποιεί και παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία. Οι βασικοί πυλώνες του είναι τέσσερεις και αφορούν στη στρατηγική/γεωπολιτική, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Σημειώνεται τέλος ότι το ΚΑΝ θα αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό την έννοια ότι επιπλέον θεματικοί πυλώνες και ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης σε θεματικές συνιστώσες της ναυτιλίας.

Μεταξύ των δράσεων επίσης περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση βραβείων για τις καλύτερες διδακτορικές μελέτες, τις καλύτερες μεταπτυχιακές εργασίες με θέματα σχετικά με τη ναυτιλία και τις καλύτερες εκθέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίσης με θέμα τη ναυτιλία, αλλά και απονομή υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές- ερευνητές.

Το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επιστημονικό έργο αναγνωρισμένου κύρους, αλλά και από ερευνητές-επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, με αφορμή τη δεύτερη συνάντηση για την ενεργοποίηση του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (ΚΑΝ) αναφέρει:
«Η ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας στον Πειραιά της Ναυτιλίας, με παγκόσμια εμβέλεια, τυγχάνει της αμέριστης υποστήριξής μας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Πανεπιστημίου, που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της ναυτιλίας της χώρας, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. έχει αποφασίσει να ενισχύσει, με την ενεργή παρουσία του, κάθε πρωτοβουλία του ΠΑ.ΠΕΙ, αλλά και να υποστηρίξει τους στόχους και τις δράσεις του ΚΑΝ.