Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο », με την χρηματοδότηση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο  Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Γρηγόριος Χονδροκούκης καθώς στο εγκεκριμένο έργο ΕΠΑνΕΚ – Άξονας Β’, συμπράττουν ως καινοτόμο ακαδημαϊκό συνεργατικό δίκτυο το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο κ. Χονδροκούκης αναφέρθηκε στις ενέργειες, τις οποίες έχει ήδη υλοποιήσει το Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης εξήρε τη συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» για την υποστήριξη στη μεταφορά γνώσεων, ιδεών και καινοτόμων αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, ο κ. Χονδροκούκης αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια, που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για τη δημιουργία ροών νέων γνώσεων και καινοτομίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας ευρύτερα. Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ., κ. Σωτήρη Βαρελά, με θέμα τη Μεταφορά Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τις προοπτικές στο πλαίσιο του Έργου.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας στους Ακαδημαϊκούς Φορείς και εργαλείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των Ερευνητικών του Εργαστηρίων με την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Επίσης, θα ενισχύσει την προσπάθεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και των πανεπιστημιακών spin off σε ένα περιβάλλον προστασίας του διανοητικού τους έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Χρίστος Δήμας, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, o τέως Πρωθυπουργός, Πρόεδρος του ΙΙΒΕΑΑ, Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Παπαδήμος, η Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια κ. Μαρία Νικολαΐδη, ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, καθώς και ακαδημαϊκοί, ερευνητές και στελέχη Πανεπιστημίων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ