: Διαβάστε στο iPaidia.gr την έκθεση του ΣΕΒ, ο οποίος διαπιστώνει χάσμα μεταξύ των και της αγοράς λόγω της ελλιπούς πλαισίου των φοιτητών.

Ελπίδα Οικονομίδη-

Η μετάβαση των νέων στην , ζήτημα που έχει μπει στο μικροσκόπιο των κοινωνικών εταίρων πολλές φορές κατά καιρούς, απασχολεί γι’ ακόμη μια φορά τον ΣΕΒ, ο οποίος υπογραμμίζει σε έρευνά του, τον υποβαθμισμένο ρόλο της πρακτικής άσκησης στα ελληνικά .

Στα στοιχεία που παραθέτει και παρουσιάζει το iPaidia.gr, στο 73%των τμημάτων που παρέχουν πρακτική άσκηση στους είναι προαιρετική, με το 80% αυτών να προβλέπουν έναν με τρεις μήνες διάρκειάς της, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών.

Η πρακτική άσκηση απουσιάζει από σειρά τομέων σπουδών, μεταξύ των οποίων τα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφορική, όπου σύμφωνα με την έρευνα δεν προβλέπεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα σπουδών.

Όσον αφορά την υποβάθμισή της, ο ΣΕΒ υπογραμμίζει το γεγονός ότι 58% των σχολών και των τμημάτων που την παρέχουν, την προσφέρουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα ή και αποκλειστικά κατά περιπτώσεις από ΕΣΠΑ.

Ελάχιστα πανεπιστήμια, όπως καταγράφει η έρευνα επιλέγουν να επενδύσουν με αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το ΟΠΑ, το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο ρόλος των

Αν και το 86% των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα του ΣΕΒ, δήλωσε ότι συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα, κατέδειξε πλήθος αποτρεπτικών παραγόντων όπως η έλλειψη ενημέρωσης, η γραφειοκρατία, η απουσία ενδιαφέροντος και το ασαφές διοικητικό πλαίσιο.

Μάλιστα, η υποβάθμιση φαίνεται ότι εντάθηκε με την . Η μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια οδήγησε στον περιορισμό του θεσμού τόσο από την πλευρά των Ιδρυμάτων όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Με τα πρώην , οι επιχειρήσεις συνεργάζονταν σε ένα μικρό αλλά σταθερό ποσοστό τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο θεσμός είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα και εξάμηνη διάρκεια.

Το 75% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι προτιμούν την την πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο έτος (εξάμηνο) των σπουδών και πριν από τη λήψη του πτυχίου, ή ακόμα και το α υποδεχθούν ασκούμενους μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση πληρώνονται κατά την εργασία τους είτε από προγράμματα είτε από άλλες πηγές, όπως οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων, όσων έχουν επενδύσει σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Σε ποιές ειδικότητες παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση για

Ως προς τις κατευθύνσεις σπουδών με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, το 75% προτιμά σχολές ή τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αρκετά υψηλά είναι, επίσης, τα ποσοστά που συγκέντρωσαν η Πληροφορική (64%) και οι Επιστήμες Μηχανικής (63%).

Σε όρους τμημάτων ή λειτουργιών των επιχειρήσεων το ενδιαφέρον για ασκούμενους επικεντρώνεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες (57%), Πωλήσεις και Marketing (47%) και Έρευνα και Ανάπτυξη (41%).