Πανελλήνιες 2020: Πώς γίνεται η εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πανελλήνιες 2020: Πώς γίνεται η εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

: Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, έτους 2019, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των των υποψηφίων αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις και κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών στα και τα λοιπά Τμήματα των Πανεπιστημίων ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι εν λόγω πίνακες κυρώθηκαν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών θα διαβιβαστούν στις οικείες Σχολές ή Τμήματα Εισαγωγής τους.

Πανελλήνιες 2020: Αύξηση αριθμού εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην τους, με βάση τα αποτελέσματα και την υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων 2019 που θα λάβετε ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του .

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Εισαγωγής τους από Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμιαεκπαίδευση.»(ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) –
(ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

α) εγγραφής.
β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου
απόλυσης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο
της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά
τους.

Πανελλήνιες 2020: Eισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις – Δικαιολογητικά

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !