: Επιστολή έλαβε το από υποψήφια με το με τίτλο: Πλήρης ανισονομία των διακαιούμενων θέσεων στα τμήματα Μουσικών σπουδών για τους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα. Δείτε αναλυτικά

: Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και ο χρόνος που απομένει πολύ λίγος. Η Πολιτική Ηγεσία του και Θρησκευμάτων δεν θέλει ν’ ακούσει. Κάποιος όμως πρέπει ν’ ακούσει.

Η ποσόστωση του πεδίου το 9,51%, καταργεί κάθε έννοια ισονομίας και αξιοκρατίας για τους υποψήφιους με το παλαιό σύστημα, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και Μουσικών Σπουδών στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Ιονίου και Ιωαννίνων.
Το και Θρησκευμάτων στις 30/10/2019 όπου δημοσίευσε το Νόμο 4365 στο ΦΕΚ 167 τ.Α ́/30.10.2019 αναφέρθηκε ότι : «θα δοθεί στους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα ποσοστό ανάλογο του αριθμού τους με σκοπό να μην αδικηθεί κανείς».
Στις 13 Ιανουαρίου 2020, στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) ,…) αναφέρει τι προβλέπει η διάταξη για τις Πανελλαδικές 2020 και ειδικά για τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων με το Παλαιό Σύστημα στα συγκεκριμένα τμήματα Μουσικών Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ξανά:
«β) Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να με την περίπτωση β’ (παλαιό σύστημα) της υποπαραγράφου α’ διεκδικούν ποσοστό των θέσεων των ανωτέρω Τμημάτων.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των απόφοιτων των προηγούμενη ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020.»

Από το 2019 για τα συγκεκριμένα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων, και μόνο γι’ αυτά, έχει ψηφισθεί και εφαρμοσθεί ένα ειδικό των Υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι (παλαιοί και νέοι) για την εισαγωγή τους στα τρία αυτά τμήματα Μουσικών Σπουδών θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σ’ ένα μάθημα των Πανελληνίων και σε δύο ειδικά μαθήματα. Συγκεκριμένα:
• Έκθεση. Κανένα άλλο μάθημα δεν απαιτείται για την εισαγωγή τους από τα υπόλοιπα μαθήματα των .
• Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Ειδικό μάθημα μουσικής κατεύθυνσης.
• Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Ειδικό μάθημα μουσικής κατεύθυνσης

Το ποσοστό των θέσεων που αναλογούν στους υποψηφίους(παλαιό σύστημα) για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Μακεδονίας, Ιονίου και Ιωαννίνων είναι 20,21%, και όχι 9,51%.
Συνεπώς οι θέσεις των Πανεπιστημίων που αντιστοιχούν στους υποψήφιους με το παλαιό σύστημα είναι 71 θέσεις (352*20,21%) και όχι 33 (352*9,51%).
Καθώς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρά τις συνεχείς και ανέλπιδες προσπάθειες μου, δεν απάντησε ποτέ, απευθύνθηκα σ’ ένα επιστήμονα του οποίου τις αναλύσεις για τις διαβάζουμε εδώ και πολλά χρόνια.
Το ποσοστό που αντιστοιχεί στους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα, σύμφωνα με το μαθηματικό αναλυτή, για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Ιονίου και Ιωαννίνων, είναι 29,01%.

Πανελλήνιες 2020: Έπεσαν σοβάδες στο εξεταστικό κέντρο Σαλαμίνας την ώρα της Βιολογίας!
Σύμφωνα πάντα με τον μαθηματικό – αναλυτή :
Εάν από το συνολικό αριθμό των θέσεων των Πανεπιστημίων (Μακεδονίας, Ιονίου και Ιωαννίνων) αφαιρέσουμε το 10% ( 352*10%) για τα ΕΠΑΛ, υπολείπονται 318 θέσεις.
Σύμφωνα με το ποσοστό του πεδίου (9,51%) συμμετοχής των υποψηφίων (παλαιού συστήματος) στις θέσεις των τμημάτων Μουσικών Σπουδών, αντιστοιχούν 30 θέσεις.
Σύμφωνα όμως πάντα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Π&Θ.στις 30/10/2019 όπου δημοσίευσε το Νόμο 4365 στο ΦΕΚ 167 τ.Α ́/30.10.2019 αναφέρθηκε ότι : «θα δοθεί στους υποψηφίους με το παλαιό σύστημα ποσοστό ανάλογο του αριθμού τους με σκοπό να μην αδικηθεί κανείς»,
το ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων (παλαιό σύστημα) για τα τρία τμήματα Μουσικών Σπουδών ανέρχεται στο 29,01% και οι θέσεις που τους αντιστοιχούν είναι 92 θέσεις από τα Πανεπιστήμια

Και τώρα παρακαλώ την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ν’ αναλογισθεί τ’ αποτελέσματα των παραπάνω στοιχείων τον Αύγουστο 2020 :

• Τον Αύγουστο 2020 θα επικοινωνηθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών.
• Τα τμήματα των Μουσικών Σπουδών θα πρέπει να καλύψουν όλες τις θέσεις τους.
• Η κάλυψη των θέσεων δεν θα γίνει εφαρμόζοντας την ισονομία και την αξιοκρατία εισαγωγής των υποψηφίων βάση των επιδόσεων τους ή μίας ισόνομης ποσόστωσης για όλους τους υποψήφιους (παλαιούς και νέους), αλλά απλά βάση του ποσοστού του πεδίου από την ΚΥΑ της κας Κεραμέως.
• Συνεπώς θα εμφανισθεί το φαινόμενο να εισαχθούν στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών οι υποψήφιοι με 4.000 και 5.000 μόρια λιγότερα.
Οι Πανελλήνιες εξετάσεις έως τώρα αποτελούν ένα αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης και εισαγωγής των νέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας πάντα την ισονομία, αξιοκρατία και ακεραιότητα.

Είναι σημαντικό το Υπουργείο Π&Θ και η Πολιτική Ηγεσία του, να κατανοήσει έγκαιρα ότι η ποσόστωση του Πεδίου καταργεί κάθε έννοια ισονομίας, αξιοκρατίας και ακεραιότητάς για τα συγκεκριμένα Τμήματα Μουσικών Σπουδών.
Εκτιμώ ότι πλέον το θέμα άπτεται στον αξιότιμο κο Πρωθυπουργό, καθώς το Υπουργείο Π&Θ και η Πολιτική Ηγεσία του δεν έχει καμία πρόθεση να εφαρμόσει αυτά που κατά εξακολούθηση δεσμεύονταν προς τους υποψήφιους με το Παλαιό Σύστημα από τον Οκτώβριο 2010.

Ας δείξουμε ότι στη χώρα μας, αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, συνεχίζει να υπάρχει δημοκρατία, ισονομία και αξιοκρατία, και ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με δικαιοσύνη και ακεραιότητα απέναντι στα Όνειρα των Παιδιών μας.
Με εμπιστοσύνη και εκτίμηση, Κ.Ν