– Παύλος Καταχανάκης – Διαβάζοντας τα θεώρησα ότι θα δοθεί διευκρίνιση στο ερώτημα α του θέματος Γ1, συγκεκριμένα στην αντίδραση Ε→Θ σε συνδυασμό με την Α→Β .

Με απορία όμως δεν είδα ουδεμία αναφορά στις κριτικές αρκετών συναδέλφων αλλά ούτε της όταν αξιολόγησαν τα θέματα ή όταν έδωσαν ενδεικτικές λύσεις. Επειδή δεν γνωρίζω τις οδηγίες που θα δοθούν στους διορθωτές των θεμάτων θεώρησα χρέος μου να μοιραστώ αυτόν τον προβληματισμό.

Οι απαντήσεις διαφέρουν εάν αντιδραστήριο Grignard είναι σε αναλογία αντίδραση (1÷2) για να πραγματοποιηθούν και οι δύο αντιδράσεις, δηλαδή να γίνει και η αντίδραση οξέος βάσεως και η αντίδραση προσθήκης!

Εάν τα αντιδραστήρια είναι σε αναλογία 1÷1 πραγματοποιείται η αντίδραση οξέος βάσεως παράγοντας ως (Θ) το:

Εάν όμως τα αντιδραστήρια είναι σε αναλογία 1÷2 θα πραγματοποιηθεί και η αντίδραση προσθήκης με προϊόν ως (Θ) το :

Οποιαδήποτε άλλη λύση έρχεται σε αντίθεση με την διδακτέα και εξεταστέα ύλη των πανελληνίων αλλά και με τις οδηγίες του υπουργείου περί επιστημονικά τεκμηριωμένων απαντήσεων, θεωρώντας φυσικά ότι το σχολικό βιβλίο είναι ένα αποδεκτό επιστημονικό σύγγραμμα για τις πανελλήνιες.

Μετά από τόσες εξαγγελίες του υπουργείου περί πάταξη της παπαγαλίας ελπίζω να μην τιμωρηθούν όσοι διάβασαν τις εντός ύλης ενότητες του σχολικού και όντως κατάλαβαν τι έγραφαν ή κάποιοι που ίσως διάβασαν και τα εκτός ύλης και θεώρησαν ότι αφού τα λέει το σχολικό είναι επιστημονικές γνώσεις!

Παρακάτω παραθέτω δυο «αποδείξεις» για το γιατί πραγματοποιείται η αντίδραση οξέος-βάσεως,       η μια αναφερόμενη καθαρά σε ενότητες εντός διδακτέας και εξεταστέας ύλης και μια  δεύτερη η οποία περιέχει μια σελίδα εκτός ύλης η οποία όμως εφόσον υπάρχει στο σχολικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Νομίζω ότι το υπουργείο πρέπει να αναγνωρίσει , έστω με καθυστέρηση, το σφάλμα της κεντρικής επιτροπής θεμάτων η οποία θα έπρεπε να είχε δώσει διευκρινήσεις. Δεν γίνεται τα θέματα των εξετάσεων να έρχονται σε αντίθεση με το σχολικό βιβλίο ή να τιμωρούνται όσοι δεν αποστηθίζουν όσα τους διδάσκουμε.

Καταχανάκης Αγ. Παύλος  Χημικός

Υστερόγραφο 1

Για οποιονδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου επί του θέματος το email μου είναι

Υστερόγραφο 2

Στην προσπάθεια μου να αποδείξω την συγκεκριμένη ασάφεια στην εκφώνηση δεν χρησιμοποίησα βοηθήματα που λίγο πολύ χρησιμοποιούν όλοι οι καθηγητές και βασίστηκα αποκλειστικά στο σχολικό. Στα βοηθήματα   όλα αυτά τα θεωρούν αυτονόητα, τα αναγράφουν στη θεωρεία και περιέχουν και ασκήσεις πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και μπορεί να τα βρει οποιοσδήποτε στην οργανική χημεία σε ενότητες αντιδράσεων οξέων βάσεων.

Δείτε  το pdf με την απόδειξη