: Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα των υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Ξεκίνησε η διαδικασία για την 1ΓΕ και 2ΓΕ Και ενώ σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 εκκινεί η διαδικασία υποβολής στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με καταληκτική ημερομηνία την 12η Φεβρουαρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την 4η Μαρτίου για την Δευτεροβάθμια και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που είναι κοινές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, που είναι η προθεσμία για την Πρωτοβάθμια, αν επιθυμούν να υποβάλλουν και για τις δύο βαθμίδες – (Δείτε επισημάνσεις σύμφωνα με το και ΥΠΑΙΘ για υποβολή δικαιολογητικών και αίτηση).

Περάτωση διαδικασίας αιτήσεων μόνιμου διορισμού

Και ενώ έχει από την 7η Ιανουαρίου περατωθεί η διαδικασία αιτήσεων για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019- 2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Ουδεμία επίσημη ενημέρωση από ΥΠΑΙΘ

Και ενώ όλο αυτό το διάστημα το δεν απαντούσε επίσημα, παρά μόνον κάποιες φορές προφορικά σε όποιον επικοινωνούσε μ αυτό, στις πολλές απορίες και ερωτήματα επί της διαδικασίας, όπως:

 • Τι κυρώσεις θα έχω αν αρνηθώ διορισμό; Θα μπορώ να κάνω αίτηση ως αναπληρωτής;
 • Είμαι στον Πίνακα της 2ΕΑ και της 3ΕΑ.
 • Αν διοριστώ στην 2ΕΑ διαγράφομαι από τον Πίνακα της 3ΕΑ; Είμαι σε 2 κλάδους της Πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ όπου θα κάνω αιτήσεις.
 • Σε ποιόν κλάδο θα διοριστώ;
 • Πως θα γίνει η τοποθέτησή μου;
 • Ισχύει ο νόμος 2190/1994 για μη δικαίωμα πλήρωσης θέσεων για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, πριν παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία διορισμού;
 • Εχω κάνει αίτηση για και είμαι στους διοριστέους στην 2ΕΑ, μπορώ να κάνω αίτηση και στις 1ΓΕ, 2ΓΕ;
 • Αν διοριστώ με την Προκήρυξη Ειδικής και με την Προκήρυξη Γενικής, μπορώ να παραιτηθώ από την Ειδική και να αναλάβω σε θέση Γενικής;

Ενημέρωση αιρετών

Και ενώ ως αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναλογιζόμενοι τη ευθύνη μας έναντι των συναδέλφων, αναζητούσαμε την όποια αλήθεια στα – αντιφατικά πολλές φορές – λεγόμενα των αρμοδίων και σε σχετική νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε και να μην τους αφήσουμε αβοήθητους σε μια πολύ δύσκολη και σημαντική στιγμή τους.

Τροποποίηση νόμου διορισμών 4589/2019

Και ενώ συνέβησαν και συμβαίνουν όλα αυτά, κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Eρευνας …” με δύο ρυθμίσεις οι οποίες τροποποιούν τον νόμο των διορισμών 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄):

 • Η μία τροποποιεί το άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) επιβάλλοντας τριετή αποκλεισμό σε όσους διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.
 • Η άλλη αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)  και σύμφωνα μ αυτήν θα γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Αναζήτηση απαντήσεων εκ νέου

Η εξέλιξη αυτή μας οδήγησε για μια ακόμη φορά σε αναζήτηση από αρμοδίους του ΥΠΑΙΘ απαντήσεων σε ερωτήματα συναδέλφων, οι οποίοι ευλόγως διαμαρτύρονται και έχουν επιπρόσθετες απορίες, μιας και οι εν λόγω ρυθμίσεις που αναμένεται να συζητηθούν και να ψηφιστούν στη Βουλή, έρχονται τη στιγμή που για μεν το ΕΕΠ και ΕΒΠ έχει περατωθεί η διαδικασία αιτήσεων για μόνιμο διορισμό, για δε τους εκπαιδευτικούς μόλις σήμερα εκκινεί η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, με βάση τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ και φυσικά τον νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), ο οποίος αναμένεται να τροποποιηθεί μέσω της ψήφισης των ως άνω ρυθμίσεων.

Ομως και πάλι δεν κατορθώσαμε να έχουμε σαφείς απαντήσεις, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους αγωνιούντες συναδέλφους μας.

Διορισμοί – Οι ερωτήσεις μας υπό το φως των εξελίξεων

Και οι βασικές ερωτήσεις μας – υπό το φως των δυο ρυθμίσεων  – είναι κατ ουσίαν οι ακόλουθες:

 • Ο τριετής αποκλεισμός αφορά και στην αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση, δηλαδή αν δεν αποδεχθεί κάποιος/α διορισμό στην 2ΕΑ, έχει τριετή ποινή αποκλεισμού και από την 3ΕΑ ή από την 1ΓΕ ή 2ΓΕ; Ή αν δεν αποδεχθεί διορισμό σε Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής έχει τριετή αποκλεισμό και από Προκήρυξη Γενικής; (Από μισόλογα αρμοδίων καταλάβαμε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, έτσι όπως έχει διατυπωθεί η ρύθμιση, ο τριετής αποκλεισμός να αφορά στα πάντα).
 • Για τις προσλήψεις αναπληρωτών τι θα ισχύσει τελικά σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης;
 • Η ρύθμιση με την οποία θα γίνονται δεκτά από το για διορισμό εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, θα ισχύσει και τις ήδη εκδοθείσες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ και 2ΓΕ;
 • Και αν ναι θα υπάρξει τροποποίηση Προκηρύξεων από το ;
 • Δεν είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό και αντιθεσμικό να αλλάζει ο νόμος των διορισμών και να προκύπτουν νέα δεδομένα, όταν έχουν ήδη περατωθεί οι αιτήσεις για μόνιμο διορισμό μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019- 2020;

Για μια ακόμη φορά αναμένουμε…