ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ()

Σας ενημερώνουμε ότι το Μ.Τ.Π.Υ. εξέδωσε τις παρακάτω εγκυκλίους με
θέμα:
1) Εγκύκλιος Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με το αρ.19 του
ν.4488/2017 (ΑΔΑ Ω55ΘΗ-Φ0Α)
2) Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους
δημοσίους υπαλλήλους (ΑΔΑ 6Ρ7ΤΗ-01Γ)
Τις ανωτέρω εγκυκλίους μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του
Ταμείου μας: ή στην Διαύγεια μέσω των ανωτέρω συνδέσμων
(links).
Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή τους και παραμένουμε στην διάθεσή
σας για οιανδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ