Δημοσιεύθηκε από το , η εγκύκλιος με τις δράσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς που είναι αύριο.

Η εγκύκλιος

Απαντώντας στο αίτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 64/25-11- 2021 απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς -9η Δεκεμβρίου», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και Στ΄ τάξη) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22. Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών για θέματα διαφθοράς και ακεραιότητας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να προβληματιστούν και να διερευνήσουν την εμφάνιση και τις συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς για το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία της κοινωνίας, ή και να προσδιορίσουν τις εκφάνσεις της ακεραιότητας σε προσωπικό,
τοπικό και δημόσιο επίπεδο ανάλογα με τις ηλικιακή τους ομάδα. Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει προβολή ταινίας, δημιουργία αφίσας, συζήτηση, αναζήτηση πληροφοριών, ενημέρωση συμμαθητών/συμμαθητριών ή ακόμα και της τοπικής κοινωνίας.