: Δύσκολη αναμένεται να είναι για τους μαθητές η συμπλήρωσή του – Δείτε γιατί οι μαθητές  θα χρειαστούν βοήθεια από ειδικούς για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς θα επηρεάσει η – Σύμφωνα με το Έθνος, η   φέρνει μεγάλες αλλαγές στη συμπλήρωση του δελτίου και το βέβαιο είναι ότι οι υποψήφιοι για τις θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ βοήθεια από ειδικούς προκειμένου να κάνουν σωστές επιλογές και να καταφέρουν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια. Όσο για την ημερομηνία ανακοίνωσης των βαθμολογιών παραμένει ο άγνωστος «χ» καθώς είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει καθυστέρηση σημαντική συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια αυξάνοντας φυσικά την αγωνία των παιδιών.

Δεύτερη ευκαιρία

Ταυτόχρονα οι μαθητές οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να πετύχουν καλές βαθμολογίες ώστε να έχουν ελπίδες εισαγωγής στα ΑΕΙ θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να καταθέσουν παράλληλο δελτίο ώστε να μπορέσουν έστω να εγγραφούν σε κάποιο δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης μόνο με τους βαθμούς του απολυτηρίου τους. Την επιλογή αυτή βέβαια οι απόφοιτοι των λυκείων την είχαν έτσι και αλλιώς και τα προηγούμενα χρόνια με τη διαφορά ότι δεν χρειαζόταν να καταθέσουν δελτίο και απλά κατέθεταν σχετικές αιτήσεις στα ΙΕΚ της επιλογής τους συνήθως στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι μαθητές που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επιτύχουν καλές βαθμολογίες στις του Ιουνίου καλό θα ήταν από τώρα να ενημερωθούν από τώρα για τα ΙΕΚ, τις ειδικότητες που διαθέτουν, τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχουν τα πτυχία τους, ποια βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους κλπ. Το βέβαιο είναι ότι τα ΙΕΚ αποτελούν μια καλή λύση για πολλά παιδιά που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια αλλά πρέπει από τώρα να κάνουν μια «έρευνα αγοράς», προκειμένου να έχουν σωστές πληροφορίες όταν θα έρθει η ώρα της «κρίσης».

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του δελτίου από τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις , γίνεται μετά από την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων (αφορά Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Λιμενικού). Ειδικά και μόνο για φέτος η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου μπορεί να εκκινήσει πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων και στη συνέχεια να το ολοκληρώσουν (τελικό) .

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που μπορούν να δηλωθούν. Προϋπόθεση δήλωσης στο Μ.Δ. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Με απλά λόγια φέτος το μηχανογραφικό δελτίο θα κατατεθεί αφού πρώτα ανακοινωθούν όλα τα αποτελέσματα δηλαδή οι βαθμοί στα βασικά αλλά και στα ειδικά μαθήματα.

 

Το υποβάλλεται από τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με τη διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόμενων που διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ

Αναβαθμίστηκαν τα πτυχία τριών Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην πανεπιστήμιο Κρήτης)

Ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου θα απονέμουν τα Τμήματα ΗΜΜΥ, Μηχανολόγων Μηχανικών και Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού πανεπιστημίου σύμφωνα με το ΦΕΚ, που υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι Διαπιστωτικές Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Συρίγου για την υπαγωγή των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Με βάση τις συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από τα εν λόγω Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, η οποία επισφραγίζει την ακαδημαϊκή ισοτιμία των πτυχίων των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ με τα πτυχία Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών, αντίστοιχου αντικειμένου, άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ