Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τις απουσίες των μαθητών λόγω . Σύμφωνα με την εγκύκλιο,  καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι δεκατεσσάρων ημερών. Οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι για τους/τις μαθητές/τριες που επέστρεψαν απόπληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ,όπως επικαιροποιείται κάθε φορά,με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών,καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών,από την ημερομηνία επιστροφής τους,εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.