Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἀντίπαλον δέος. Μεταξύ Φαναρίου καί Μόσχας «χάσμα μέγα ἐστήρικται».

➢ Ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς ἰουδαΐζουσα αἵρεσις. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
➢ «Περί τῆς ὀρθοδόξου τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος». Τοῦ Σεβ. Μητρ. Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.
➢ Διατί ἀρνοῦμαι νά παραλάβω τήν νέαν ἠλεκτρονικήν «κάρτα τοῦ πολίτη». Γράφει ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης.
➢ Ἐπισημάνσεις τῆς ΑΣΠΕ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς γενοκτονίας τῶν μνημονίων.
➢ Ἡ ἀπὸ Σάμου ἀρξαμένη ἔρις περὶ τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν». Ἀπάντησις εἰς δημοσιεύματα.
➢ Μητροπολίτης Σταγῶν: «Κάποιοι τιμῶντας τὸ πρόσωπό μας ὑπέβαλαν διαφορετικὲς προτάσεις ἀκόμη καὶ τὴν «ἐπαναφορά» μας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης».
➢ Ἀντιφατικὴ ἡ αὐτοκριτικὴ τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος διὰ τὰς αἱρέσεις.
➢ Ἡ δικαστικὴ ἀπόφασις διὰ γαίας τῶν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος καὶ Σιμωνόπετρας θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν περιουσίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους;
➢ Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφ. Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ.Μ. Πειραιῶς.
➢ Διαχρονικά καί βαρυσήμαντα τά μηνύματα, πού ἐκπέμπει τό ἡρωΐκόν ἔπος τοῦ 1940-41. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
➢ Ἡ Ἁγία Σκέπη – 28η Ὀκτωβρίου. Γράφει ἡ κα Λαμπρινὴ Ἰωάν. Μαστρογιάννη.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ