Ο Αρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος για τη Μεγάλη Σύνοδο