Ακραίες καταστάσεις…
κ. υπουργέ, είπαμε να κάνουμε οικονομία, αλλά όχι και έτσι!!!
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων, στο Γυμνάσιο το μάθημα της Ιστορίας θα το διδάσκουν:
  • Ως πρώτη ανάθεση οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΠΕ33) και
  • ως δεύτερη ανάθεση οι καθηγητές Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής και Ιταλικής (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 αντίστοιχα) καθώς και οι Καθηγητές Κοινωνιολογίας (ΠΕ10) και οι Καθηγητές Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13).
Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α’ ανάθεση.