Το νέο του μαθήματος της για το Γυμνάσιο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του ορίζεται ως εξής: