Η Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε στο χαιρετισμό της «Πρώτα από όλα, χαιρετίζω τη συνένωση ακαδημαϊκών δυνάμεων των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κρήτης, Κύπρου, Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. συμμετείχε στη διαδικτυακή ημερίδα «Εφαρμογή της Ενιαίας Εκπαίδευσης:  Εκπαιδευτική  πολιτική, Στρατηγικές, Προτεραιότητες, Τάσεις», του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Πέμπτη 20 Μαϊου.

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας», κυρία Σακελλαρίου, για την πρόσκληση και τη συνεχάρη για την πρωτοβουλία με επίκεντρο την Εκπαιδευτική Πολιτική για την Ενιαία Εκπαίδευση.

Η Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε στο χαιρετισμό της «Πρώτα από όλα, χαιρετίζω τη συνένωση ακαδημαϊκών δυνάμεων των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κρήτης, Κύπρου, Λευκωσίας και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κοινός στόχος και η κρίσιμη προτεραιότητα του παρόντος και του μέλλοντος της ενιαίας εκπαίδευσης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μας θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας και μας καλούν σε ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση.

Η ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η συμμετοχική εκπαίδευση και η παράλληλη στήριξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα προγράμματα σχολικής μετάβασης και η Σύγχρονη Έρευνα στην Ενιαία Εκπαίδευση μας οδηγούν στην ολιστική θεώρηση και πράξη της συμπεριληπτικής/ ενταξιακής εκπαίδευσης.

Οι έννοιες της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας εκφράζουν τη διαρκή προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στη μάθηση για όλους. Οι έννοιες αυτές δεν μένουν στην ετυμολογία και την ερμηνεία. Η ουσία τους, η αλήθεια τους και η δυναμική τους επηρεάζουν, καθορίζουν και συνδιαμορφώνουν τις διεθνείς παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Με έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαιδευτική μεθοδολογία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, προωθούμε, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, μία εκτεταμένη σειρά δράσεων, που αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης παιδιών και νέων σε μία ποιοτική, συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση.

Εξασφαλίζουμε και εδραιώνουμε τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση για όλους