: Σύγχυση επικρατεί στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους παλιούς και τους νέους για τους διορισμούς.

Τι απαντά η υπουργός

Σχετικά με την προκήρυξη της ειδικής αγωγής είπε ότι οι πίνακες λήγουν τον Αύγουστο και όπως είπε πολύ σύντομα αναμένεται να ανοίξουν οι πίνακες.

«Η κυβέρνησή μας έχει διορίσει ήδη 16.200 εκπαιδευτικούς και πρέπει να συνεχίσουμε για να φύγουμε και από τη στρεβλή εφαρμογή του θεσμού του αναπληρωτή. Πέρυσι είχαμε υπολογίζει  και κάναμε 11.700. Και στο πνεύμα των νέων διορισμών θα συνεχίσουμε για να καλύψουμε ανάγκες στην εκπαίδευση» τόνισε η κα Κεραμέως.

Για το του 2008 η κα Κεραμέως απάντησε ότι «βγήκαν οι πίνακες αυτοί τότε και εξαντλήθηκαν οι διορισμοί και οι προσλήψεις που μπορούσαν να γίνουν. Είναι ένα ζήτημα που έχει κριθεί και στα Διοικητικά Δικαστήρια, υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις».

Ανησυχία για τους πίνακες

Οι πίνακες Ειδικής Αγωγής, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2020 και σύμφωνα με το νόμο είναι σε ισχύ για δύο σχολικά έτη, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Οι πίνακες παραμένουν «κλειστοί» από τον Μάιο του 2019 για τους εκπαιδευτικούς και από τον Ιούνιο του 2019 για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που αποφοίτησαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δεν μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες της ΕΑΕ και αυτόματα χάνουν κάθε πιθανότητα να προσληφθούν.

Ταυτόχρονα, όσοι αναπληρωτές βρέθηκαν εκτός πινάκων λόγω του λάθους με το παράβολο των τριών ευρώ παραμένουν αποκλεισμένοι, χάνοντας παράλληλα χρόνια προϋπηρεσίας.

Επειδή οι πίνακες ειδικής αγωγής πρέπει να ανοίξουν το τρέχον σχολικό έτος και μάλιστα έγκαιρα καθώς το ΑΣΕΠ πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των νέων πινάκων (έστω των προσωρινών) ως τον Αύγουστο του 2022.

Επειδή υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα για ένταξη στους νέους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Επειδή το 2022 βάσει νόμου αποτελεί έτος ανοίγματος των πινάκων με έκδοση νέας προκήρυξης

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε και με ποιο ακριβές χρονοδιάγραμμά για το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Ειδικής Αγωγής το τρέχον σχολικό έτος;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλης Κεγκέρογλου

Εξώδικο από εκπαιδευτικούς για το άνοιγμά τους

ΠΡΟΣ Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο, ΑΦΜ 090055799.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, που εδρεύει στην οδό Πουλίου 6, Αθήνα, ΤΚ 115 23, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο.

1- Οι νυν εξωδίκως δηλούντες είμαστε θύματα των ασαφιών της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 . Συγκεκριμένα, περιλαμβανόμαστε στον Πίνακα Απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 , με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου».

ΔΙΟΤΙ προέβημεν μεν στην έκδοση του αναλογούντος παραβόλου, ποσού 3 ευρώ, όπως απαιτούσε η προκήρυξη, όπως δεν προέβημεν στην πληρωμή του, διότι είχε δημιουργηθεί η δικαιολογημένη σύγχυση ότι η συμπλήρωση αφενός φορολογικών και προσωπικών στοιχείων εκάστου από εμάς αφετέρου του ΙΒΑΝ του τραπεζικού μας Λογαριασμού θα είχε ως συνέπεια την πληρωμή του (θεωρήσαμε ότι το αντίτιμο του παραβόλου θα αναληφθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδείξαμε).

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τον 385 υποψήφιοι (38,3% του συνόλου των απορριπτέων) υπέπεσαν στο ίδιο σφάλμα, συνιστώντας τη μεγαλύτερη αιτία απόρριψης. Δυστυχώς άπασες οι δικαστικές και εξώδικες προσπάθειές μας, προκειμένου να συμπεριληφθούμε στους σχετικούς Πίνακες Κατάταξης, απέβησαν άκαρπες.

2.- Σύμφωνα με τη διάταξη του Αρθρου 54 παρ. 1 Ν. 4589/2019, όπως ισχύει, “Το . προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας”.

3. Οι σχετικοί , δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του έτους 2020, ισχύουν ως εκ τούτου ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Κατά την επόμενη σχολική χρονιά, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, πρέπει να υπάρχουν Νέοι Πίνακες Ειδικής Αγωγής.  Για να καταστεί αυτή η νομοθετική επιταγή εφικτή, απαιτείται να εκδοθεί Προκήρυξη το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχει τη δυνατότητα το ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των Νέων Πινάκων (έστω των Προσωρινών) ως τον Αύγουστο του 2022.

Με την παρούσα, ΣΑΣ γνωστοποιούμε την αγωνία μας. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός [1] μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, όπως, διά των ειδικών εντολοδόχων σας,:

– Εφαρμόσετε τη διάταξη του Αρθρου 54 παρ. 1 Ν. 4589/2019, όπως ισχύει.

– Ενεργήσετε κάθε δέουσα ενέργεια, προκειμένου να εκδοθεί άμεσα Νέα Προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία ως τον Αύγουστο του 2022 και να στελεχώσουμε τις σχολικές Μονάδες την επόμενη σχολική χρονιά, με βάση τους Νέους Πίνακες Κατάταξης.

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι η τυχόν εμμονή σας στους ισχύοντες Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και την επόμενη σχολική χρονιά, εκτός του ότι παραβιάζει κατάφωρα και ευθέως ισχύουσες νομικές διατάξεις, προσκρούει στην αρχή της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

Τέλος, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ΜΗΝ συντείνετε, με πράξεις ή/και παραλείψεις σας, στη βάναυση προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και της αξίωσής μας για αξιοκρατία, για σταθερή παροχή εργασίας και αξιοπρεπή διαβίωση.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει σύμφωνα με το Νόμο το παρόν ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ – ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, με σωρευόμενο αίτημα για έκδοση Νέας Προκήρυξης ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37, ΑΦΜ 090055799, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κα Ν. Κεραμέως, προσωπικά και δι’ αυτής ούτως ώστε η ίδια να μεριμνήσει για την ενημέρωση του περιεχομένου του και για την ερμηνεία, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της, των κανόνων δικαίου που αφορά, σε όλους τους εμπλεκομένους προϊσταμένους και ιεραρχικά κατωτέρους της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες όλων, το δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει