: Διεργασίες, επαφές και συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ με τους αρμόδιους του για τους .

Σύμφωνα με το especial, οι Αξιολογικοί Πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν ισχύ έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Αυτό προβλέπει η παράγραφος δ’  του άρθρου 64 του ν. 4692/2020, με την οποία καταργήθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019.

Ετσι οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών και μελών (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ισχύουν έως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα το ΦΕΚ Γ 241 – 09.03.2020 (ΦΕΚ Γ 404 – 09.04.2020  η διόρθωση σφάλματος) αφορά στους μόνιμους ΕΕΠ-ΕΒΠ και το ΦΕΚ Γ 1289 – 19.08.2020 στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Α/θμιας κι Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Για τους νέους Πίνακες Ειδικής Αγωγής, υπήρξε ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ, μετά τη συνάντηση με τον Γ.Γ ΥΠΑΙΘ κο Α. Κόπτση, πως έχει σταλεί αίτημα από το ΥΠΑΙΘ στις 22.12.2021 προς το για την έκδοση νέας προκήρυξης για την Ειδική Αγωγή και πως το ΥΠΑΙΘ αισιοδοξεί πως η διαδικασία κατάρτισης, έστω προσωρινών πινάκων, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύος των τωρινών πινάκων.

Για το αν σκέπτεται το Υπουργείο πιθανές αλλαγές στη μοριοδότηση, η απάντηση στον ΠΑΣΑΔ ήταν πως οι όποιες αλλαγές δεν θα αφορούν στις επικείμενες προκηρύξεις, αλλά εξετάζονται σε βάθος χρόνου.