: Κοινοποιήθηκαν από τον οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ88.01 Γεωπόνων.

Η απόφαση

Σε κοινοποίηση αναμορφωμένων τελικών με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ88.01 Γεωπόνων, της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 κατηγορίας ΠΕ, προέβη το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ().

Συγκεκριμένα οι αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες κατάταξης έχουν να κάνουν με:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI (ΘΕΣΗ 118). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΚΥΡΙΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΘΕΣΗ 141).