: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες – Η πρώτη εκτίμηση για τις .

Δείτε παρακάτω όσα αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος, Οικονομόλογος – Αναλυτής για την πρώτη εικόνα των των Πανελληνίων:

Σύμφωνα με τα που προκύπτουν από τις βαθμολογίες των υποψηφίων, φαίνεται να υπάρχει πτωτική τάση των βάσεων καθώς το ποσοστό των γραπτών που είναι κάτω από τη βάση είναι πολύ υψηλό. Επιπλέον παρατηρείται σημαντική «συρρίκνωση» των αριστούχων. Αναμένεται επίσης λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) να είναι αρκετοί αυτοί οι υποψήφιοι οι οποίοι θα μείνουν ‘εκτός’ των πανεπιστημίων και ιδιαίτερα αυξημένος φαίνεται να είναι ο αριθμός των κενών θέσεων που θα προκύψει στα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Συμπεράσματα ανά επιστημονικό πεδίο :

1ο πεδίο (ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών) : Στη Γλώσσα οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά ενώ στα Λατινικά πτώση υπήρξε στα ποσοστά των πολύ υψηλών βαθμολογιών σε σύγκριση με την Κοινωνιολογία.Στα Αρχαία Ελληνικά μόλις το 5,7 % είναι πάνω από 17 και στο μάθημα της Ιστορίας τα δεδομένα δεν είχαν σημαντικές αλλαγές.Αναμένεται να υπάρξει πτώση των βάσεων στις μεσαίες σχολές ενώ δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι υψηλόβαθμες όπως οι Νομικές σχολές και τα τμήματα Ψυχολογίας.

2ο πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών):Το 55 % των βαθμών στο μάθημα της Γλώσσας συγκεντρώνεται στις μεσαίες βαθμολογίες από 13 έως 17. Στα Μαθηματικά όπως ήταν αναμενόμενο μείωση έχουμε στις βαθμολογίες πάνω από 17 σε σχέση με την περσινή χρονιά.Στη Φυσική και τη Χημεία οι επιδόσεις των μαθητών δεν σημείωσαν ιδιαίτερες αλλαγές.Πιθανόν είναι να δούμε πτώση των βάσεων κυρίως στις μεσαίες σχολές.

3ο πεδίο (επιστημών υγείας και ζωής): Και σε αυτό το επιστημονικό πεδίο το μάθημα της Γλώσσας δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις με την προηγούμενη χρονιά ενώ στη Βιολογία υπήρηξε αλλαγή προς τα κάτω στις βαθμολογίες πάνω από 18 όπως ακριβώς συνέβει και στο μάθημα της Φυσικής με το 13% να βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα και με το 50% να είναι κάτω από τη βάση.Στη Χημεία το 37% των βαθμών είναι κάτω από το 10 ενώ το 24% βρίσκεται στα υψηλά βαθμολογικά επίπεδα (17 και άνω).Η πτωτική τάση των βάσεων θα κάνει την εμφάνισή της και σε αυτό το πεδίο.

4ο πεδίο (επιστημών οικονομίας και πληροφορικής):Στα Μαθηματικά τα οποία και δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους το ποσοστό κάτω από τη βάση αγγίζει το 73%.Ελάχιστες διαφορές προκύπτουν στα μαθήματα της Οικονομίας και της Πληροφορικής με μια μικρή μείωση να παρουσιάζεται στους βαθμούς από 17 έως 20.Στη Γλώσσα τα στατιστικά είναι παρόμοια με αυτά του 2021.Αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πτώση των βάσεων εξαιτίας των πολύ χαμηλών βαθμολογιών στα Μαθηματικά.

: Όσα πρέπει να ξέρετε στο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, oι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ – 2022
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΗΜΕΡHΣΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.286 129 18.415
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 14.204 26 14.230
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 13.680 69 13.749
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25.177 74 25.251
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ (ΜΟΝΟ) 363 4 367
ΣΥΝΟΛΑ (ΓΕΛ) 71.710 302 72.012
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ – 2022
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΗΜΕΡHΣΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 985 22 1.007
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.921 119 3.040
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 312 26 338
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 376 13 389
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.089 35 1.124
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.764 48 1.812
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 624 5 629
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.868 42 1.910
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ 4.612 247 4.859
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ (ΜΟΝΟ) 28 2 30
ΣΥΝΟΛΑ (ΕΠΑΛ) 14.579 559 15.138

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του. Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για κάθε Τμήμα που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να υπολογίσει τα μόριά του, πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς στα 4 πανελλαδικά μαθήματα (και σε τυχόν ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα) επί τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε μάθημα, όπως φαίνονται στις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις. Έτσι, κάθε υποψήφιος φέτος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ), που είναι υποψήφιος.

Ενδεικτικά, δίνεται ένα παράδειγμα υποψηφίου ΓΕΛ για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά
17 18,6 20 20

Αυτός ο υποψήφιος συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά
Νομική Θεσ/νίκης-ΑΠΘ 30% 30% 20% 20%
Νομική Κομοτηνής-Δ.Π.Θ. 25% 25% 25% 25%

Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΓΕΛ 

Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ , ΕΠΑΛ-ΙΙ , ΕΠΑΛ-ΙΙΙ

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ: Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε .