Οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ-ΕΒΠ, θα βρίσκονται από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΑΣΥ.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 , όμως οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ-ΕΒΠ, θα βρίσκονται από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΑΣΥ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται: Σχολικό και Διδακτικό Ετος Δημοτικών Το σχολικό έτος των σχολείων Πρωτοβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπ/σης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια και χορηγούνται οι τίτλοι προόδου.

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα:

Από 11 Σεπτεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου το πρώτο, από μέσα Δεκεμβρίου έως μέσα Μαρτίου το δεύτερο, και το τρίτο έως μέσα Ιουνίου.

Όταν η 15η loυvίου είναι Σάββατο ή Κυριακή τα μαθήματα λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. Την ημέρα αυτή χορηγούνται και οι τίτλοι σπουδών.

Σχολικό και Διδακτικό Ετος για Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ

Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Οταν “πέφτουν” αργίες

Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα. Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου πέφτει Δευτέρα, οπότε τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά εκείνη την ημέρα, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη η επίσημη Εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού..