«Αναγκαίες οι προσλήψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η κάλυψη θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων»

«Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων»

ΠΕΕΚΠΕ

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση «για τη στελέχωση και ενίσχυση των Παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)» θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση για το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Κ.Π.Ε. κατά τη μεταβατική περίοδο «μέχρι την προετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές δομές», αλλά και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 15 του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου 4713/20 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/29-7-2020) που αναφέρεται στη «Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», «κρίνονται απαραίτητες η επέκταση λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και για το σχολικό έτος 2020-2021 και η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των Κέντρων αυτών με την ενίσχυση των Παιδαγωγικών Ομάδων αυτών»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του παραπάνω Νόμου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω σημεία ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης:

Τη στελέχωση όλων των Κ.Π.Ε. (παλαιών και νέων) με τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικούς.

Το παραπάνω σημαίνει, ότι θα δοθεί παράταση απόσπασης για ένα σχολικό έτος για τους ήδη υπηρετούντες στα Κ.Π.Ε. εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία των δομών.

Σημειώνουμε ότι τυχόν επαναπροκήρυξη όλων των θέσεων εξαρχής σε όλα τα ΚΠΕ για το επόμενο και μόνο σχολικό έτος, θα δημιουργούσε αναστάτωση στην ομαλή συνέχεια και λειτουργία των δομών καθώς και προβλήματα στη διαχείριση προσωπικού των σχολικών μονάδων με πρόσθετες μεταβολές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επιπρόσθετα να τονίσουμε, ότι οι συνάδελφοι των Κ.Π.Ε. αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα αίτησης απόσπασης σε άλλη περιοχή ή φορέα, από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου, μαζί με όλους τους υπηρετούντες με θητεία που λήγει μετά την 31/8/2020 (Υ.Α. 47130/Ε2/16-04-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ). Ενδεχόμενη εξέλιξη με προκήρυξη όλων των θέσεων στα Κ.Π.Ε. (και όχι συμπλήρωση των κενών θέσεων) θα έχει επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό συναδέλφων αλλά θα έρχεται και εμφανώς σε αντίθεση με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση (έλλειμμα ισονομίας).

Την κάλυψη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με τους ελλείποντες αλλά αναγκαίους για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων Υπευθύνων (και όχι συμπλήρωση των κενών θέσεων) ισχύουν και εδώ αυτά που αναφέραμε και για τους συναδέλφους των Κ.Π.Ε. στη προηγούμενη παράγραφο.

Ελπίζοντας στην ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπρόσθετη πληροφορία.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !