: Πέντε οδηγούς αλλά και δράσεις δημοσίευσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ιστοσελίδα τους για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Ο Οδηγός αποτελεί μέρος του ενημερωτικού υλικού για την εφαρμογή του Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής Αξιολόγησης () του έργου της σχολικής μονάδας, και αποσκοπεί στη συνοπτική και διακριτή παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, ως το
πρώτο στάδιο μιας κυκλικής διαδικασίας.

H Έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου του επόμενου σχολικού έτους, ο οποίος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας.

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεματικός άξονας περιγράφεται μέσω μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν αποτιμώνται χωριστά.

Οι οδηγοί:

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ