: Από την Παρασκευή 13 έως Παρασκευή 20 Αυγούστου θα γίνονται

Εκκαθαρισμένοι πίνακες από μόνιμους ειδικής και γενικής ΠΕ70,ΠΕ70Κ,ΠΕ70Ε,ΠΕ60,ΠΕ60Κ,ΠΕ60Ε

Εκκαθαρισμένοι πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών και η εικόνα με την περσινή , φυσικά από την επεξεργασία του Βασίλη Τιμπλαλέξη.

Συμφωνα με τους Αναπληρωτές Δασκάλους, φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αφού και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό στα νησιά, οπότε είναι πιθανό να γίνουν πολύ λίγες προσλήψεις εκεί.

Στην ειδική δε θα έχουμε μεγάλες μεταβολές οπότε συμβουλευτείτε άφοβα τον παρακάτω πίνακα.