Αιτήσεις αναπληρωτών 2018 ΕΕΠ ΕΒΠ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2018 - 13:03 | Author: Newsroom Ipaidia

: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19 – Της Δέσποινας Χατζηδρόσου Κοινωνικής Λειτουργού (ΠΕ30)

Επειδή πάντα οι μέρες των αιτήσεων είναι λίγο αγχωτικές, ειδικά για όσους στείλουμε τα δικαιολογητικά με συστημένο φάκελο, έκανα ένα κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσπαθώντας να συμπεριλάβω όλες τις περιπτώσεις.

Θα ήθελα όμως μια επιβεβαίωση. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος παρακαλώ να το διευκρινίσετε.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση- Δήλωση

 

2. Πτυχίο

 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος).

 

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου χρειάζεται)

 

5. Βεβαίωση πιστοποίησης Παιδαγωγικής Επάρκειας

 

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Ως : Από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όσοι αλλάξουν Περιφέρεια ζητούν από τη διεύθυνση εκπαίδευσης όπου ανήκουν και τη φετινή) Ø Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, όπου αναγράφεται υποχρεωτικά: 1) ο κλάδος πρόσληψης – 2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης – 3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα – 4) Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης. Ø ΙΚΑ: Βεβαίωση ενσήμων για ΑΣΕΠ (Δημόσιο- εκτός ΕΕΠ μέσω κάποιας ΠΔΕ/Ιδιωτικό Τομέα).

 

7. Ταυτότητα

 

8. Βεβαίωση για την Ε.Ν.Γ από: 1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή 2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

9. Βεβαίωση για τη γραφή Braille.

 

10. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό (στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης) Ø Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Αναλυτική βαθμολογία (ΠΜΣ): Αν πρόκειται για Μ.Τ.Σ του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση τω παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο παρελθόν. Ø Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής – Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής.

 

11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (//και Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος).

 

12. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (για αναπηρία) ή τα: 1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) 2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) 3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) 4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και 5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. Επισημάνσεις: Προς αποφυγή λαθών να επισημανθεί ότι στην Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίου ΕΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στο πεδίο: «Περιφ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αίτηση υποψηφιότητας για το διδ. Έτος 2017-2018)….», πρέπει να συμπληρώσετε την ΠΔΕ στην οποία υπηρετείτε κατά το διδακτικό έτος 2017-2018, προκειμένου να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα οι συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων από τις άλλες ΠΔΕ της χώρας.

 

Τα έξτρα δικαιολογητικά όταν με το καλό έρθει η πρόσληψη:

 

13. Αποδεικτικό ΑΦΜ ///Δ.Ο.Υ.

 

14. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ.

 

15. Τραπεζικός Λογαριασμός (Εθνικής Τράπεζας).

 

16. Πιστοποιητικά Υγείας Παθολόγου και Ψυχιάτρου (Νοσοκομεία/Ιδιώτες)  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso