Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας,  Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, είμαστε κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου «Επιστήμες της Αγωγής-Ειδική Εκπαίδευση” του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Ιανουάριο του 2017.

Έχουμε αιτηθεί από τον την απαιτούμενη ισοτιμία και επίκειται η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας αναγνώρισής καθόσον ήδη από  καιρό έχει διαπιστωθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ η πληρότητα του φακέλου μας. Για την όποια καθυστέρηση της έκδοσης της πράξης ισοτιμίας δεν ευθυνόμαστε ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου καθώς είναι σε όλους γνωστό ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται προσωπικού και υπολειτουργεί.

Καθώς  ο άνοιξε  για πρώτη φορά  φέτος- κατά απαράδεκτο τρόπο- μέσα στην Μ. Εβδομάδα, με πολύ στενές προθεσμίες και με τις υπηρεσίες να είναι κλειστές για πέντε ημέρες και με τους υπαλλήλους να βρίσκονται σε παρατεταμένη Πασχαλινή άδεια, ήταν  φυσικά αναμενόμενο να μην προλάβουμε να κάνουμε την αίτησή μας και να ενταχθούμε στους της Ειδικής Αγωγής.

Αν οι αιτήσεις γίνονταν σε μια κανονική περίοδο και με μια όχι τόσο πιεστική προθεσμία τότε θα προλαβαίναμε το δίχως άλλο να ενταχθούμε όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι προλάβαιναν τόσον καιρό πριν από εμάς, διαπίστωση που εξεγείρει ακόμα περισσότερο το αίσθημα αδικίας που νιώθουμε και μας οδηγεί στο συμπέρασμα της ύπαρξης καταφανούς σκοπιμότητας με στόχο τον μεθοδευμένο αποκλεισμό μας.

Κατέχοντας, λοιπόν, ήδη από τον Ιανουάριο 2017 τον μεταπτυχιακό τίτλο, καταθέσαμε ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω ιστότοπο ,αλλά και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνυποβάλλοντας σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις  με χορήγηση εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση του υπό έκδοση τίτλου αναγνώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του Άρθρου 11 περ. 2 περ. 12 του νόμου 4229/2014.

Για το θέμα μας είναι ενήμερος και σύμφωνος ο Νομικός Σύμβουλος του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και πολλοί άλλοι φορείς του Υπουργείου με τους οποίους επικοινωνήσαμε δια ζώσης, ηλεκτρονικά, αλλά και δια Νομικού αντιπροσώπου μας. Αιτούμαστε από καιρό να υπάρξει η αναγκαία πολιτική λύση. Η αδικία που υφιστάμεθα είναι κατάφορη. Είμαστε τα εξιλαστήρια θύματα. Διαθέτουμε πολύ περισσότερα προσόντα από τους υπεράριθμους ανειδίκευτους συναδέλφους  της Ειδικής που το σχεδιάζει να προσλάβει, κουραστήκαμε για να αποκτήσουμε τις γνώσεις που κατέχουμε, έχουμε διάθεση να προσφέρουμε και μας στερείτε το δικαίωμα να εργαστούμε.

Στερείτε  κι από την Ειδική εκπαίδευση τους καταλληλότερους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, κανείς από το Υπουργείο και  τον ΑΣΕΠ δεν έλαβε υπόψη του τους κόπους μας και τις προσπάθειές μας για επαγγελματική αποκατάσταση και κανείς δεν αισθάνεται συνυπεύθυνος για την βλάβη που υφιστάμεθα ούτε αντιλαμβάνεται ότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης καταδικάζει πολλούς από εμάς σε μακροχρόνια ανεργία και οικονομική ανέχεια. Κανείς, επίσης, δεν αντιλαμβάνεται ούτε διορθώνει προς στιγμήν την υφιστάμενη αδικία.

Αυτήν την αδικία αιτούμαστε να διορθώσετε και συντάσσονται με αυτό  η ΔΟΕ, Ο ΣΑΚΕΑ, Η ΠΑΣΑΔ, Ο ΔΟΑΤΑΠ.

Αιτούμεθα άμεσα μια δίκαιη λύση.

Με τιμή  Η ομάδα κατόχων Master στην Ειδική Αγωγή