Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας κ. Θ.Π. Παπαθεοδώρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Υφυπουργός

Περισσότερα…