Καθορίστηκε ο τύπος για τους  ΠΕΠΑΛ και κοινοποιήθηκαν τα υποδείγματα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κα Ζ. Μακρή.

Η απόφαση

Με την υπ. αριθμ. Φ24α/53131/Δ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κας Ζέττας Μακρή καθορίζεται ο τύπος των τίτλων των Δημόσιων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επισυνάπτονται υποδείγματα.

Η Απόφαση τροποποιεί την υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/ 10-06-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων” (Β’ 2488).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/ 03-06-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488), ως προς τον τύπο των τίτλων των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/ 10-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ‘Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων” (Β’ 2488) και μετά την περίπτωση 64 προσθέτουμε περιπτώσεις 65, 66, 67 για τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των Δημόσιων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

65. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020

66. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020 – μαθητές από ξένα σχολεία

67. Πιστοποιητικό σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Φ 24α/64589/Δ4/10-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ