Όπως γίνεται γνωστό, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα ισχύοντα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής καταναλωτικών και λοιπών προσωπικών δαπανών τους έχουν και φέτος 9.000.000 φορολογούμενοι ώστε να γλιτώσουν από την πληρωμή που θα υποβάλουν το 2024.

 

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, έως τις 31-12-2023 θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει μεγάλο ύψος καθημερινών εξόδων τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να μην υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις το επόμενο έτος.

Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των 70 ετών πρέπει να έχει καλύψει έως το τέλος του έτους ποσοστό από 20% έως και 30% του ετήσιου ατομικού φορολογητέου εισοδήματός του με δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.). Αν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, δεν θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει του χρόνου.

Επί δύο

Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης αυτής, οι δαπάνες για πληρωμές επισκέψεων σε 8 κατηγορίες ιατρών προσμετρώνται εις διπλούν κατά τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών προκειμένου να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσοστό 20%-30% επί του ατομικού εισοδήματος.

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2023 προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2023 έως την 31η-12-2023 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 20% ή το 30% του εισοδήματος αυτού. Για να υπολογιστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.). To ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τις 20.000 ευρώ. Ειδικά οι δαπάνες που καταβάλλονται σε 8 κατηγορίες επαγγελματιών της υγείας υπολογίζονται στο 200% της αξίας τους για τη συμπλήρωση απαιτούμενου ποσοστού επί του εισοδήματος. Πρόκειται για τις δαπάνες πληρωμής αμοιβών σε ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν θα έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.

«Κούρεμα»

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος εντός του τρέχοντος έτους για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών), για δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), καθώς και για ενοίκια κατοικιών, επαγγελματικής στέγης και παιδιών που σπουδάζουν υπερβαίνουν το 60% του ετήσιου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του, τότε το ποσό καταναλωτικών και προσωπικών δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μειώνεται από το 30% στο 20%. Προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω δαπάνες για φόρους και ενοίκια να έχουν καταβληθεί κι αυτές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Μετράνε…

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού (20% ή 30% κ.λπ. κατά περίπτωση) περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα καθημερινά, μηνιαία και ετήσια έξοδα κάθε νοικοκυριού, όπως οι δαπάνες για αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών ειδών οικιακής χρήσης, οι δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Για όλες αυτές τις δαπάνες θα πρέπει να έχουν ληφθεί και διακρατηθεί οι σχετικές αποδείξεις. Εξαιρούνται οι δαπάνες για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

22 επαγγέλματα δίνουν φορο-μπόνους

Εκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2023 θα έχει πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις ακόλουθες 22 κατηγορίες επαγγελματιών:

* Κτηνιάτρους

* Υδραυλικούς

* Ψυκτικούς

* Συντηρητές θέρμανσης

* Ηλεκτρολόγους

* Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

* Ξυλουργούς

* Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

* Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος

* Κομμωτές, κουρείς

* Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς

* Εργολάβους κηδειών

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

* Φωτογράφους

* Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους

* Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

* Επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

Επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία

* Δικηγόρους

* Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Η έκπτωση θα υπολογίζεται με αφαίρεση του 30% των δαπανών προς τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τις 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ x 44%). Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο:

* έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

* έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως, μεταξύ άλλων, φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, ανάπηροι 80% και άνω, οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι νοσηλευθέντες για χρονικό διάστημα πέραν των 6 μηνών, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 30% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ 5.000 ΕΥΡΩ (*) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
3000 0 2100 0 0
4000 0 2800 0 0
5000 0 3500 0 0
6000 0 4200 0 0
7000 0 4900 0 0
8000 0 5600 0 0
9000 0 6300 0 0
10000 123 7000 0 -123 -100.00
11000 343 7700 0 -343 -100.00
12000 563 8400 0 -563 -100.00
13000 803 9100 0 -803 -100.00
14000 1043 9800 79 -964 -92.43
15000 1283 10500 233 -1050 -81.84
16000 1523 11200 387 -1136 -74.59
17000 1763 12000 563 -1200 -68.07
18000 2003 13000 803 -1200 -59.91
19000 2243 14000 1043 -1200 -53.50
20000 2483 15000 1283 -1200 -48.33
21000 2783 16000 1523 -1260 -45.27
22000 3083 17000 1763 -1320 -42.82
23000 3383 18000 2003 -1380 -40.79
24000 3683 19000 2243 -1440 -39.10
25000 3983 20000 2483 -1500 -37.66
26000 4283 21000 2783 -1500 -35.02
27000 4583 22000 3083 -1500 -32.73
28000 4883 23000 3383 -1500 -30.72
29000 5183 24000 3683 -1500 -28.94
30000 5483 25000 3983 -1500 -27.36
32000 6243 27000 4583 -1660 -26.59
35000 7383 30000 5483 -1900 -25.73
40000 9283 35000 7383 -1900 -20.47
45000 11583 40000 9283 -2300 -19.86
50000 13883 45000 11583 -2300 -16.57
(*) ΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ 22 ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
(**) Η ΜΕΙΩΣΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΛΑΦΟΝ 5.000 ΕΥΡΩ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ